logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 13, 2018
sitemap

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» (м. Маріуполь) інформує вас, що 25 травня 2018 року проводиться Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні тенденції розвитку морської галузі, безпека судноплавства, підготовка моряків у відповідності до національних і міжнародних вимог»

Тематичні напрямки конференції:

  • питання сучасних тенденцій розвитку морської галузі;
  • питання навігації, гідрографії, керуванням судном та безпека судноплавства, перевезення вантажів;
  • питання підготовки моряків у відповідності до національних та міжнародних вимог;
  • питання експлуатації енергетичних установок на транспорті;
  • питання економіки, менеджменту та застосування інноваційних технологій на морському транспорті.

За результатами конференції буде видано збірник статей доповідей.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Термін подання статей – до 15 квітня 2018 року.

 

Організаційний комітет конференції:

Лисий О.П. – директор АМІ НУ «ОМА», к.е.н., професор;

Просянок В.В. – заст. директора АМІ НУ «ОМА» , к.т.н., доцент;

Суворкіна О.О. – заст. начальника НМВ, відповідальна за публікацію статей.

 

До друку приймаються статті обсягом 5–7 сторінок формату А4, набраних в редакторі WORD, у вигляді текстового файлу з розширенням doc. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,0. Поля з усіх сторін – по 25 мм.

До електронного варіанту статті додається:

Текст статей, який відповідє вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.03, № 7-05/1, "Про підвищення вимог до спеціальних видань, внесених до переліків ВАК України"

  1. Паперовий варіант статті, підписаний авторами (обов’язково вказати секцію у правому верхньому куті доповіді).
  2. Відомості про авторів на окремому аркуші та електронному варіанті (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, наукова ступінь).

Зразок оформлення статті (завантажити)