logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, жовтня 28, 2021
sitemap

 

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1745-Е від 30 вересня 2021 року в Азовському морському інституті Національного університету «Одеська морська академія» з 12 по 14 жовтня 2021 року включно проводитиметься акредитаційна експертиза за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» (ID у ЄДЕБО 37465) за першим рівнем вищої освіти за справою № 1695/АС-21.

Експертиза проводитиметься експертною групою у складі:
Гавловська Наталія Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи (Хмельницький національний університет) – керівник експертної групи;
Бабич Микола Миколайович, доктор економічних наук, доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова);
Агура Юлія Олександрівна, здобувач вищої освіти (Центрально-український національний технічний університет).

 

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Про призначення експертної групи» 1745-Е від 30.09.2021 р. завантажити
Відомості про самооцінювання ОП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» завантажити
Програма Online роботи експертної групи завантажити
«Відкрита зустріч» з експертною групою завантажити