logo ami nu16

 

АЗОВСКИЙ МОРСКОЙ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

"Одесская морская академия"

logo nu oma

Воскресенье, сентября 23, 2018
sitemap

КОНКУРС-2018

 book12

ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ на 2017 р.

щодо прийому в Азовський морський інститут НУ "ОМА"

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР»

Шифр та найменування галузі знань Код та напрям підготовки Ліцензовані обсяги Обсяги прийому
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент
50 50    
27
Транспорт
271
Річковий та морський транспорт
175 175    
Судноводіння 100 100    
- на основі повної загальної середньої освіти        
- на основі молодшого спеціаліста        
Експлуатація суднових енергетичних установок 75 75    
- на основі повної загальної середньої освіти        
- на основі молодшого спеціаліста        

 

ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ на 2017 р.

щодо прийому в Азовський морський інститут НУ "ОМА"

за освітньо кваліфікаційним рівнем «СПЕЦІАЛІСТ»

Код і назва напряму підготовки Код спеціальності спеціаліста
Ліцензовані обсяги Обсяги прийому
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма

Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)

7.03060101 30 30