logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 24, 2020
sitemap

Публічна інформація

book16

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ


 

1.1. ПОЛОЖЕННЯ АМІ НУ "ОМА"

1.2. ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду

1.3. ПОЛОЖЕННЯ про кафедри

1.4. ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку

1.5. ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2020 р.

1.6. СТРУКТУРНА СХЕМА управління АМІ НУ "ОМА"

1.7. ІНФОРМАЦІЯ про склад керівних органів

1.8. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

1.9. ПОЛІТИКА в області якості

1.10. ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи

1.11. ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК протипожежного стану об'єкта

1.12. ЗВІТ директора інституту

1.13. ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку в гуртожитку

1.14. ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

1.15. Стратегія розвитку АМІ НУ "ОМА"

1.16. Стратегія розвитку НУ "ОМА"

1.17. ЦІЛІ у сфері якості

(для повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень звертатися на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

 

book16
2. РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ


 

2.1. НАКАЗ про впровадження нової назви інституту

2.2. ЛІЦЕНЗІЯ Міносвіти і науки України Додатком)

2.3. ЛІЦЕНЗІЯ (професійно-технічна освіта)

2.4. СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

2.5. СЕРТИФІКАТ Bureau Veritas NAAU

2.6. СЕРТИФІКАТ Bureau Veritas UKAS

2.7. НАКАЗ щодо розміру оплати за проживання в гуртожитку

2.8. НАКАЗ "Про організацію роботи інституту в період дії карантину"

 

book16

3. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ


 

 

3.1. КОШТОРИС на 2020 рік

3.2. ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 2201160 (ф. 2д) за 2019 р.

3.3. ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 2201190 (ф. 2д) за 2019 р.

3.4. ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 2201160 (ф. 4-1д) за 2019 р.

3.5. ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 2201160 (ф. 4-2д) за 2019 р.

3.6. ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ на 2020 рік

3.7. ПЛАН АСИГНУВАНЬ 2020 рік

3.8. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

 

book16

4. ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ


Завантажити

 

book16

5. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС


 

5.1. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

5.2. ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми і навчальні плани

5.3. СТАНДАРТ вищої освіти України

5.4. ОПП менеджмент організацій і адміністрування підприємств морського транспорту (магістр)

5.5. ОПП менеджмент в галузі морського та річкового транспорту (бакалавр)

5.6. ОПП управління судновими технічними системами і комплексами

5.7. ОПП навігація та управління морськими суднами

5.8. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН з професійно-технічного навчання

5.9. ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію права на освіту особам з особливими потребами

5.10. ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

5.11. ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра або магістра

5.12. РАМКОВИЙ КОДЕКС академічної доброчесності

5.13. РЕКОМЕНДАЦІЇ для ВНЗ у період епідемічної ситуації

5.14. ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань

5.15. ПОЛОЖЕННЯ про організацію практики

5.16. ПОЛОЖЕННЯ про порядок конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП

5.17. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації

5.18. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

5.19. ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання якості

5.20. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату

5.21. ПОЛОЖЕННЯ про освітню, організаційну, інформаційну, консультаційну та соціальну пвдтримки здобувачів вищої освіти

5.22. ПОРЯДОК визнання результатів навчання

5.23. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості

5.24. ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму навчання

5.25. ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору курсантами вибіркових дисциплін

5.26. ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної позааудиторної роботи

5.27. ПОЛОЖЕННЯ про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній або інформальній освіті

5.28. НАКАЗ про створення комісії з питань академічної доброчесності

5.29. НАКАЗ про створення комісіїі з запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальним домаганням і дискримінацією

5.30. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із сексуальними домоганнями та дискриминацією

5.31. ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання за індивідуальним графіком

5.32. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

5.33. ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій

5.34. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію

5.35. НАКАЗ про створення комісії психологічного супроводу

 

book16

6. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ:


 

4.1. Здобувачів вищої освіти

4.2. Науково-педагогічних та педагогічних працівників

 

Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» надає публічну інформацію керуючись:

Надання публічної інформації АМІ НУ "ОМА" здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

 

Поштова адреса АМІ НУ "ОМА" для подачі інформаційного запиту:
87517, м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 19 (на конверті вказати "Публічна інформація")
Телефон/факс: (0 629) 37-00-42
Електронна пошта для подачі електронного запиту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.