13.03.2021 р.- День відкритих дверей! Початок заходу о 10.00.

logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, березня 07, 2021
sitemap

Публічна інформація

book16

1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


 

1.1. ПОЛОЖЕННЯ АМІ НУ "ОМА"

1.2. ПОЛОЖЕННЯ про кафедри

1.3. ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку

1.4. СТРУКТУРНА СХЕМА управління АМІ НУ "ОМА"

1.5. ІНФОРМАЦІЯ про склад керівних органів

1.6. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

1.7. ПОЛІТИКА в області якості

1.8. ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи

1.9. ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК протипожежного стану об'єкта

1.10. ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку в гуртожитку

1.11. Стратегія розвитку АМІ НУ "ОМА"

1.12. Стратегія НУ "ОМА"

1.13. ЦІЛІ у сфері якості

 

book16
2. ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ


 

2.1. ЛІЦЕНЗІЯ Міносвіти і науки України Додатком)

2.2. ЛІЦЕНЗІЯ (професійно-технічна освіта)

2.3. СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

2.4. СЕРТИФІКАТ Bureau Veritas

2.5. СЕРТИФІКАТ Bureau Veritas

2.6. СЕРТИФІКАТ Bureau Veritas

 

 book16

3. ВЧЕНА РАДА


 

3.1. ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду

3.2. Склад Вченої ради

 

 book16

4. ЗВІТИ


 

4.1. ЗВІТ ДИРЕКТОРА інституту 2020 р.

 

  book16

5. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


 

5.1. КОШТОРИСИ

5.2. ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 2201160 (ф. 2д) за 2020 р.

5.3. ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 2201190 (ф. 2д) за 2020 р.

5.4. ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 2201160 (ф. 4-1д) за 2020 р.

5.5. ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 2201160 (ф. 4-2д) за 2020 р.

5.6. ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ на 2021 рік

5.7. ПЛАН АСИГНУВАНЬ 2021 рік

5.8. ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2021 р.

5.9. НАКАЗ щодо розміру оплати за проживання в гуртожитку

 

  book16

6. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ


 

6.1. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

6.2. ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми і навчальні плани

6.3. СТАНДАРТ вищої освіти України

6.4. ОПП менеджмент організацій і адміністрування підприємств морського транспорту (магістр)

6.5. ОПП менеджмент в галузі морського та річкового транспорту (бакалавр)

6.6. ОПП управління судновими технічними системами і комплексами

6.7. ОПП навігація та управління морськими суднами

6.8. Зразки документів про освіту

6.9. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН з професійно-технічного навчання

6.10. ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію права на освіту особам з особливими потребами

6.11. ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

6.12. ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра або магістра

6.13. РАМКОВИЙ КОДЕКС академічної доброчесності

6.14. РЕКОМЕНДАЦІЇ для ВНЗ у період епідемічної ситуації

6.15. ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань

6.16. ПОЛОЖЕННЯ про організацію практики

6.17. ПОЛОЖЕННЯ про порядок конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП

6.18. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації

6.19. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

6.20. ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання якості науково-педагогічних працівників

6.21. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату

6.22. ПОЛОЖЕННЯ про освітню, організаційну, інформаційну, консультаційну та соціальну пвдтримки здобувачів вищої освіти

5.23. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості

6.24. ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму навчання

6.25. ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної позааудиторної роботи

6.26. ПОЛОЖЕННЯ про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній або інформальній освіті

6.27. НАКАЗ про створення комісії з питань академічної доброчесності

6.28. НАКАЗ про створення комісіїі з запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальним домаганням і дискримінацією

6.29. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із сексуальними домоганнями та дискриминацією

6.30. ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання за індивідуальним графіком

6.31. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

6.32. ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій

6.33. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію

6.34. НАКАЗ про створення комісії психологічного супроводу

6.35. ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

6.36. ПОРЯДОК визнання результатів навчання

6.37. ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми і навчальні плани

6.38. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань

6.39. ПОЛОЖЕННЯ про надання грифів

6.40. ПОЛОЖЕННЯ про формування переліку вибіркових освітніх компонентів

6.41. ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний вибір освітніх компонентів

6.42. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

 

  book16

7. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ


 

7.1. Здобувачів вищої освіти

7.2. Науково-педагогічних та педагогічних працівників

 

   book16

8. АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


 

8.1. ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

8.2. Антикорупційна програма НУ "ОМА"

(для повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень звертатися на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

 

Азовський морський інститут НУ "ОМА" надає публічну інформацію керуючись:

Надання публічної інформації інститут здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

 

Поштова адреса АМІ НУ "ОМА" для подачі інформаційного запиту:
87517, м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 19 (на конверті вказати "Публічна інформація")
Телефон/факс: (0 629) 37-00-42
Електронна пошта для подачі електронного запиту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.