logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, жовтня 22, 2020
sitemap

Кафедри АМІ НУ "ОМА"

 

ship Кафедра "Навігація та управління судном" готує спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" в галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура". Випускаюча кафедра.

Морська навігація – наука про водіння суден у морі наміченим маршрутом з урахуванням впливу зовнішнього середовища на напрям і швидкість судна. Навігація вирішує головне завдання судноводіння – забезпечення безпеки плавання.

Судноводіння – сукупність наукових дисциплін, необхідних для управління рухом судна. До складу входять: навігація, лоція, морехідна астрономія, гідрографія, гідрометеорологія, морська практика та інші не менш важливі дисципліни.

Навігація розглядає цілий комплекс питань: основні поняття про Землю; способи визначення основних напрямків і відстаней на поверхні Землі; методи визначення поправок морехідних приладів; ведення прокладки шляху судна на морських навігаційних картах; визначення місця судна навігаційними способами. З них головним є ведення прокладки, тобто побудова на карті шляху судна і визначення місця судна різними навігаційними способами.

Основою для навігації є математика. Однак, застосовуючи точні математичні методи навігації, не завжди точно можна визначити місце судна, оскільки у морі на нього діють дві стихії – водна і повітряна: хвилі, течії та вітри, що зміщують судно з запланованого шляху, по якому воно повинно пересуватися. Тому в навігації, крім знання теоретичних методів, які обґрунтовують точність судноводіння, необхідні досвід і мистецтво судноводія.

Саме ці знання на високому професійному рівні отримують студенти і курсанти АМІ НУ «ОМА», які навчаються на кафедрі «Навігація і управління судном». Кафедра створює курсантам і студентам всі умови для реалізації своїх здібностей, готує їх до активної професійної та творчої діяльності.

 

mehanik4  Кафедра "Управління судновими технічними системами і комплексами" готує спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" в галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура". Випускаюча кафедра.

Діяльність кафедри спрямована на навчання студентів та курсантів інституту знанням в області будови і принципів роботи всіх суднових механізмів, вмінню їх використовувати, обслуговувати та ремонтувати. Знання суднового механіка відносяться до таких розділів технічного напряму як технічна термодинаміка, електротехніка й електроніка, гідромеханіка, прикладна механіка, технологія металів.

Основною роботою судномеханіка є постійний контроль основних і допоміжних суднових машин, механізмів, устаткування та систем, обслуговування, забезпечення їх безперебійної роботи під час вахти, своєчасне виявлення і усунення поломок, планові і аварійні ремонтні роботи, заповнення передбачених технічних документів.

Випускники кафедри "Управління судновими технічними системами і комплексами" отримують диплом бакалавра, який дає право займати посади в машинній команді від вахтового до другого механіка на суднах без обмеження потужності головної силової установки, а також керівні посади підприємств галузі, берегових енергетичних комплексів, проектних і науково-дослідних організацій.

 

globus9Кафедра "Менеджмент та підприємництво на морському транспорті" готує спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" і "Магістр" в галузі знань "Менеджмент". Випускаюча кафедра.


Кафедра надає можливість курсантам і студентам інституту отримати теоретичні та практичні знання, які будуть необхідні для виконання функцій менеджера в галузі економіки і менеджменту в системі управління.

Сфера діяльності менеджерів досить обширна - від управлінської, організаційної, економічної, планово-фінансової, маркетингової, інформаційно-аналітичної до проектно-дослідницької, інноваційної, методичної, консультаційної, освітньої тощо.

Знання та навички випускників за фахом, дозволяють їм претендувати на престижну роботу в організаціях морського транспорту.

Випускники інституту за спеціальністю «Менеджмент організацій» успішно працюють на керівних посадах в державних, недержавних, комерційних установах, в різних об'єднаннях, аудиторських фірмах, інвестиційних та комерційних компаніях.

Менеджери користуються стабільним попитом на ринку праці, мають хороші перспективи подальшого професійного та кар'єрного росту.

 

laptop1

Кафедра "Інженерія та технології"

У навчальному процесі кафедри ІіТ реалізовані сучасні інноваційні освітні технології проведення занять для студентів і курсантів інституту. Інформаційно-технічний інноваційний напрям реалізовано у складі освітніх програм кафедри з дисциплін: інформаційні технології, електротехніка, електроніка та електронні засоби управління, теоретична механіка, технологія матеріалів і ремонту суднового обладнання, теорія і будова судна, математичні основи судноводіння, опір матеріалів і основи надійності ін.

 

Кафедра "Природничо-наукові та гуманітарні дисципліни"ucheba1

Кафедра ПНіГД включає в себе сукупність дисциплін, спрямованих на загальний розвиток і підвищення освітнього рівня студентів та курсантів, які навчаються в інституті.

На кафедрі викладаються основні напрямки, вироблені сучасними природничими науками. Велика увага приділяється вивченню точних наук: математики, фізики, хімії. Поряд з ними вивчаються гуманітарні дисципліни: філософія, політологія, українська мова професійного спілкування, культурологія, історія і т.д.

Особливе місце на кафедрі займає дисципліна «Англійська мова», так як в роботі сучасного менеджера, судноводія, суднового механіка вона необхідна. Для поглибленого вивчення іноземної мови викладацький склад постійно проводить тематичні заходи на професійні теми, семінари, конкурси.