logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 24, 2020
sitemap

Основні документи про освітній процес для курсантів і студентів інституту

ik papka

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ


 

1. ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку

2. ПОЛІТИКА в області якості

3. ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку в гуртожитку

4. ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

5. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

 

ik papka

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС


 

1. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

2. СТАНДАРТ вищої освіти України

3. ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми і навчальні плани

4. ОПП управління судновими технічними системами і комплексами

5. ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра або магістра

6. РАМКОВИЙ КОДЕКС академічної доброчесності

7. ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію права на освіту особам з особливими потребами

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ для ВНЗ у період епідемічної ситуації

9. ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань

10. ПОЛОЖЕННЯ про організацію практики

11. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

12. ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання якості

13. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату

14. ПОЛОЖЕННЯ про освітню, організаційну, інформаційну, консультаційну та соціальну пвдтримки здобувачів вищої освіти

15. ПОРЯДОК визнання результатів навчання

16. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості

17. ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму навчання

18. ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору курсантами вибіркових дисциплін

19. ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної позааудиторної роботи

20. ПОЛОЖЕННЯ про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній або інформальній освіті

 

З іншими положеннями та документами можна ознайомитись на сторінці "Публічна інформація"