logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 30, 2021
sitemap

Репозиторій дипломних робіт ЕСЕУ

 

РЕПОЗИТОРІЙ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 271 «Річковий та морський транспорт»
Спеціалізація: «Експлуатація суднових енергетичних установок» («Управління судновими технічними системами і комплексами»)

Тема дипломної роботи Переглянути
1 Аварійні режими експлуатації головного дизеля при несправному стані циліндопрошневої групи та турбокомпресора завантажити
2 Аналіз впливу зовнішніх умов на режими роботи суднових дизелів, несталий режим двигуна завантажити
3 Аналіз конструкцій систем очищення баластних вод завантажити
4 Аналіз конструкції системи VIT B&W серії МС завантажити
5 Аналіз необхідності змін коефіцієнту збитку повітря в залежності від навантаження на головний судновий дизель завантажити
6 Аналіз особливостей запуску та зупинки холодильного обладнання завантажити
7 Аналіз роботи пропульсивного комплексу оснащеного гвинтом регульованого кроку завантажити
8 Аналіз сучасних систем лубрикаторного мащення крейцкопфних малооборотних дизелів завантажити
9 Аналіз характерних дефектів існуючих газотурбонадувачів, технічне обслуговування та ремонт завантажити
10 Експлуатаційні особливості обслуговування та діагностики електрогідравличної рульової машини завантажити
11 Засоби запобігання забруднення навколишнього середовища кислотними викидами з суден завантажити
12 Зрівняльна оцінка показників якості та об’єму виробляємої води судновими ВОУ різного типу завантажити
13 Конструкційні особливості суднових паливних фільтрів завантажити
14 Конструкції і системи управління вантажних кранів завантажити
15 Конструкція і особливості експлуатації вантажних комплексів сучасних танкерів завантажити
16 Конструкція і особливості експлуатації двоконтурної системи охолодження сучасних дизелів завантажити
17 Методи автоматизації, контролю параметрів номінальної роботи суднового рульового приводу поперечно-румпельного типу завантажити
18 Методи зменшення емісії оксидів азоту (NOX) на сучасних судах згідно вимог Конвенції MARPOL 73/78 завантажити
19 Обумовленість режимів навантаження головного двигуна залежно від впливу зовнішніх експлуатаційних факторів завантажити
20 Особливості технічного обслуговування та експлуатації суднових сепараторів фірми «Альфа-лаваль» завантажити
21 Особливості застосування відцентрових насосів у конструкції та експлуатації баластної системи судна завантажити
22 Особливості вибору циліндрового масла та його витрат в двигунах серії МС завантажити
23 Особливості конструкції і експлуатації протипожежних систем в залежності від призначення судна завантажити
24 Особливості конструкції та технічної експлуатації СЕУ з застосуванням середньооборотних двигунів завантажити
25 Особливості конструкції і експлуатації азіподних гвинторулевих колонок на сучасних судах завантажити
26 Особливості конструкції сучасних паливних систем з електрогідроприводом паливних насосів і насос-форсунками завантажити
27 Особливості конструювання діагностичних систем сучасних суден, методи діагностики та їх вплив на експлуатаційну надійність, довговічність і безпеку завантажити
28 Особливості обслуговування і експлуатації румпельне - балерного механізму рульового приводу в умовах експлуатації судна завантажити
29 Особливості очищення основного суднового теплоенергетичного обладнання завантажити
30 Особливості технічного обслуговування масляної системи дизель генератора завантажити
31 Оцінка використання ефективної і номінальної потужності головного двигуна з урахуванням забезпечення його надійності завантажити
32 Оцінка впливу режимів роботи суднових парових котлів на їх економічність завантажити
33 Оцінка експлуатаційних режимів роботи головного двигуна та його навантаження за швидкісними характеристиками завантажити
34 Оцінка енергозабезпечення судна з урахуванням забезпечення екологічних вимог до суднових енергетичних пристроїв завантажити
35 Оцінка роботи та розробка енергозберігаючих заходів систем кондиціювання повітря сучасних суден завантажити
36 Оцінка технічного стану поршневих кілець та їх вплив на надійність роботи суднового дизеля завантажити
37 Підвищення екологічної ефективності суден завантажити
38 Причини виникнення і методи зниження механічної напруженості головного суднового двигуна завантажити
39 Системи, що забезпечують безпеку при перевезенні небезпечних вантажів і вантажних операцій на танкерах завантажити
40 Структури і особливості експлуатації сучасних суднових паливних систем завантажити
41 Суднові системи очищення стічних і нафтових вод, технічне обслуговування та діагностика завантажити
42 Технологічні прийоми ремонту суднових конструкцій зварювальними методами завантажити
43 Технологічні характеристики суднових аварійно - рятувальних шлюпок, особливості їх експлуатації та обслуговування завантажити
44 Типи рушіїв, особливості технічної експлуатації та їх вплив на пропульсивний комплекс судна завантажити