logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

Кудінова Катерина Віталіївна

 kudinova

Кудінова Катерина Віталіївна,

кандидат технічних наук,

доцент

kinushakev@gmail.com

Кудінова К. В. у 2007 р. здобула диплом спеціаліста за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи», механіко-машинобудівний факультет ПДТУ. У 2011 р. закінчила аспірантуру механіко-машинобудівного факультету Приазовського державного технічного університету.
Загальна кількість публікацій: 1 монографія, 10 наукових статей, 1 навчальний посібник.
Науковий напрямок: випробування на тріщиностійкость зміцнених твердих сплавів, математичне моделювання процесу плазмового поверхневого модифікування твердосплавного інструменту, вплив режимів плазмової поверхневої обробки на структуру та властивості інструментальних твердих сплавів.

 

Дисципліни, які викладаються:

1. Технологія та опір матеріалів

2. Опір матеріалів

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

1. Технологія та опір матеріалів

Форма навчання
Курс, спеціальність Посилання
ДЕННА 2-СВ контр. питання
ЗАОЧНА СВ-2 контр. питання
СВ-2 (прискор.)
контр. питання

 

2. Опір матеріалів

Форма навчання
Курс, спеціальність Посилання
ДЕННА 2-ЕСЕУ контр. питання
ЗАОЧНА ЕСЕУ-2 (прискор.)
контр. питання