logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 30, 2021
sitemap

Менеджмент і ПМТ

globus9

 

"Менеджмент і підприємництво на морському транспорті"

 

Кафедра МПМТ здійснює підготовку студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання за наступними освітніми ступенями:

БАКАЛАВР отримує диплом за освітньо-професійною програмою «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту».

МАГІСТР отримує диплом за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування підприємств морського транспорту».

logo facebook

АМІ НУ "ОМА". Презентація спеціальності "Менеджмент" посилання

 

Підготовка бакалаврів та магістрів передбачає:

формування конкурентоспроможних управлінських кадрів, здатних креативно мислити та орієнтуватися у сучасному бізнес-середовищі;
розвиток та підтримку прогресивної молоді у науково-дослідній роботі.

Основними напрямами діяльності кафедри є:

підготовка фахівців для вітчизняних та закордонних транспортних підприємств і організацій;
проведення наукових і прикладних досліджень;
методична робота та культурно-освітня діяльність;
видання навчальної, наукової та навчально-методичної літератури;
налагодження та поширення міжнародних зв’язків.

belyakova1

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

БЄЛЯКОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Професорсько-викладацький склад кафедри

П.І.Б. Посада Посилання
Бєлякова О. В.
доктор економічних наук, доцент навчальні матеріали
Гуренко А. В. кандидат економічних наук, доцент навчальні матеріали
Дружинін О. О. старший викладач навчальні матеріали
Загородня Ю. В. кандидат економічних наук, доцент навчальні матеріали
Камишникова Е. В.
доктор економічних наук, доцент навчальні матеріали
Лисий О. П.
кандидат економічних наук, професор
навчальні матеріали
Майорова І. М. доктор економічних наук, професор навчальні матеріали
Назаренко Н. І. кандидат філологічних наук, доцент навчальні матеріали
Очередько О. О.
кандидат економічних наук, старший викладач навчальні матеріали
Потапова Н. М.
кандидат економічних наук, доцент навчальні матеріали
Темербек А. О.
старший викладач навчальні матеріали

 

Практичну підготовку бакалаврів та магістрів з менеджменту морського транспорту забезпечують судноплавні компанії, морські торговельні порти та інші підприємства морської галузі. До базових підприємств належать:

  • ДП «Маріупольский морський торговий порт»
  • ДП «Бердянський морський торговий порт»
  • ТОВ «СРЗ»
  • Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України»
  • Морські агентства, крюїнгові компанії (Марлоу Навигейшн Україна, ЧП «Барк», Данаос Шиппинг Маріуполь, Євро Азов, Айна Трейдинг).

Професійна команда кафедри МПМТ представлена висококваліфікованим кадровим складом (викладачі, науковці, фахівці-практики), що володіють спеціальними знаннями та навиками в галузі транспортного менеджменту.

Кафедра поширює міжнародні зв’язки, розвиває наукову співпрацю з навчальними закладами та організаціями інших країн. Викладачі кафедри приймають участь у наукових конференціях, стажуваннях у провідних країнах Європи (Литва (Клайпеда)).

У рамках затверджених Європейською комісією TEMPUS проектів «VETLOG – мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні» кафедра співпрацює з м. Падерборн, Німеччина.

 

СТРАТЕГІЯ розвитку кафедри завантажити
Видатні випускники кафедри завантажити
Акредитаційна справа завантажити
Відомості про самооцінювання освітньої програми завантажити