logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, жовтня 22, 2020
sitemap

Менеджмент і ПМТ

globus9

 

Кафедра "Менеджмент і підприємництво

на морському транспорті"

 

Кафедра МПМТ здійснює підготовку студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання за наступними освітніми ступенями:

БАКАЛАВР отримує диплом за освітньо-професійною програмою «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту».

МАГІСТР отримує диплом за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування підприємств морського транспорту».

Підготовка бакалаврів та магістрів передбачає:

 • формування конкурентоспроможних управлінських кадрів, здатних креативно мислити та орієнтуватися у сучасному бізнес-середовищі;
 • розвиток та підтримку прогресивної молоді у науково-дослідній роботі.

Основними напрямами діяльності кафедри є:

 • підготовка фахівців для вітчизняних та закордонних транспортних підприємств і організацій;
 • проведення наукових і прикладних досліджень;
 • методична робота та культурно-освітня діяльність;
 • видання навчальної, наукової та навчально-методичної літератури;
 • налагодження та поширення міжнародних зв’язків.

makarenko1

Завідувач кафедри доктор економічних наук, професор

МАКАРЕНКО МАРИНА ВАСИЛІВНА

Професорсько-викладацький склад кафедри

П.І.Б. Посада Посилання
Макаренко М.В. завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор навчальні матеріали
Бєлякова О.В.
кандидат економічних наук, доцент навчальні матеріали
Волощук М.В. старший викладач навчальні матеріали
Гуренко А.В. кандидат економічних наук, доцент навчальні матеріали
Дацер К.С.
старший викладач навчальні матеріали
Дружинін О.О. старший викладач навчальні матеріали
Калініна Г.Г. кандидат економічних наук, доцент навчальні матеріали
Кравченко А.В.
кандидат економічних наук, доцент навчальні матеріали
Лисий О.П.
кандидат економічних наук, професор
навчальні матеріали
Очередько О.О.
старший викладач навчальні матеріали
Суворкіна О.О. старший викладач навчальні матеріали

 

Практичну підготовку бакалаврів та магістрів з менеджменту морського транспорту забезпечують судноплавні компанії, морські торговельні порти та інші підприємства морської галузі. До базових підприємств належать:

 • ДП «Маріупольский морський торговий порт»
 • ДП «Бердянський морський торговий порт»
 • ТОВ «СРЗ»
 • Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України»
 • Морські агентства, крюїнгові компанії (Марлоу Навигейшн Україна, ЧП «Барк», Данаос Шиппинг Маріуполь, Євро Азов, Айна Трейдинг).

Професійна команда кафедри МПМТ представлена висококваліфікованим кадровим складом (викладачі, науковці, фахівці-практики), що володіють спеціальними знаннями та навиками в галузі транспортного менеджменту.

Кафедра поширює міжнародні зв’язки, розвиває наукову співпрацю з навчальними закладами та організаціями інших країн. Викладачі кафедри приймають участь у наукових конференціях, стажуваннях у провідних країнах Європи (Литва (Клайпеда)).

У рамках затверджених Європейською комісією TEMPUS проектів «VETLOG – мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні» кафедра співпрацює з м. Падерборн, Німеччина.

Посилання на Акредитаційну справу

Відомості про самооцінювання освітньої програми