logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

Макаренко Марина Василівна

makarenko1

Макаренко Марина Василівна,

завідувач кафедри МПМТ,

доктор економічних наук,

професор, академік Академії економічних наук України

marimakva@gmail.com

Макаренко М. В. автор понад 100 публікацій, з них 80 - наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, більше 12 - наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus та Web of Science, 10 монографій. За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для галузі морських перевезень нагороджена почесною грамотою Маріупольського міського голови. Від Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької області має подяку за вагомий внесок у підготовку фахівців для вітчизняного морегосподарського комплексу. Активно співпрацює з міськими органами влади та підприємствами міста з напрямку підготовки фахівців. Всебічно сприяє створенню і підтримці позитивного іміджу інституту, підвищенню його авторитету у наукових і освітніх колах. Керівник науково-дослідної держбюджетної тема "Теоретико-методологічне обґрунтування та практична реалізація управління формуванням конкурентних переваг регіонів за рахунок розвитку підприємств морегосподарського комплексу" (номер державної реєстрації 0116U003213, 2018-2020 рр.). Член редакційної колегії наукового видання «Менеджер. Вісник ДонДУУ», включеного до переліку наукових фахових видань України, член редколегії збірника «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна». Пройшла міжнародне стажування в Литовській морської академії «Maritime education and training in novations in the European higher education area».
Коло наукових інтересів: управління ефективним функціонуванням підприємств морегосподарського комплексу, розвиток людських ресурсів морських торгівельних портів.

 

Дисципліни які викладаються:

1. Економічна теорія

2. Менеджмент морських ресурсів

3. Організація колективної діяльності та лідерство

4. Управління в галузі морського транспорту

5. Менеджмент і адміністрування

6. Управління економічною діяльністю судноплавних компаній

7. Сучасна економіка

8. Управління підприємствами водного транспорту

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

1. Економічна теорія

Форма навчання
Курс, спеціальність Посилання
ДЕННА 1-МО контр. питання
2-ЕСЕУ контр. питання
4-ЕСЕУ контр. питання
ЗАОЧНА СВ-3; ЕСЕУ-4
контр. питання
ЕСЕУ-2 контр. питання
СВ-2 (прискор.) контр. питання
МО-1 контр. питання

 

2. Менеджмент морських ресурсів

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ЗАОЧНА ЕСЕУ-4
контр. питання
ЕСЕУ-2 (прискор.)
контр. питання

 

3. Організація колективної діяльності та лідерство

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ЗАОЧНА ЕСЕУ-2 контр. питання
ЕСЕУ-4
контр. питання

 

4. Управління в галузі морського транспорту

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ДЕННА 2-МО
контр. питання

 

5. Менеджмент і адміністрування

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ДЕННА 3-МО контр. питання
ЗАОЧНА МО-5 контр. питання
завдання на КР

 

6. Управління економічною діяльністю судноплавних компаній

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ДЕННА 2-МО контр. питання

 

7. Сучасна економіка

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ДЕННА 1-МО контр. питання

 

8. Управління підприємствами водного транспорту

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ДЕННА 4-МО контр. питання