logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Середа, грудня 12, 2018
sitemap

Макаренко Марина Василівна

 

makarenko1 Макаренко Марина Василівна, завідувач кафедри МПнаМТ, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

 

Дисципліни які викладаються:

1. Економічна теорія

2. Менеджмент

3. Менеджмент морських ресурсів

4. Соціально-психологічні технології управління колективом

5. Менеджмент морської галузі

6. Організація колективної діяльності та лідерство

7. Організація роботи флоту

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

1. Економічна теорія

Форма навчання
Курс, спеціальність Посилання
ДЕННА 1-МО контр. питання
теми рефератів
ЗАОЧНА ЕСЕУ-3 контр. питання
теми рефератів
СВ-4 контр. питання
теми рефератів
ЕСЕУ-1 (прискор.) контр. питання
теми рефератів
СВ-2 (прискор.) контр. питання
теми рефератів
СВ-3 (прискор.) контр. питання
теми рефератів

 

2. Менеджмент

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ДЕННА 3-МО контр. питання
ЗАОЧНА МО-4 контр. питання

3. Менеджмент морських ресурсів

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ЗАОЧНА ЕСЕУ-5 контр. питання

 

4. Соціально-психологічні технології управління колективом

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ЗАОЧНА ЕСЕУ-3 контр. питання
ЕСЕУ-3 (прискор.) контр. питання

 

5. Менеджмент морської галузі

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ЗАОЧНА ЕСЕУ-4 контр. питання

 

6. Організація колективної діяльності та лідерство

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ЗАОЧНА СВ-2 контр. питання
ЕСЕУ-1 (прискор.)
контр. питання
СВ-2 (прискор.) контр. питання

 

7. Організація роботи флоту

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ЗАОЧНА СВ-3 (прискор.)
контр. питання

 

Макаренко М.В. автор понад 90 публікацій, з них 70 - наукові статті у фахових виданнях, 7 - статей у провідних наукових виданнях інших держав, 8 монографій. У 2010 р. за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для галузі морських перевезень нагороджена почесною грамотою Маріупольского міського голови. Від Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької області має подяку за вагомий внесок у підготовку фахівців для вітчизняного морегосподарського комплексу. Значної успішності досягла у організації науково-дослідної роботи: на сьогодні є керівником 1 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Активно співпрацює з міськими органами влади та підприємствами міста з напрямку підготовки фахівців. Всебічно сприяє створенню і підтримці позитивного іміджу інституту, підвищенню його авторитету у наукових і освітніх колах. Керівник науково-дослідної роботи «Формування конкурентних переваг регіонів України на основі вдосконалення управління підприємствами море господарського комплексу» (номер державної реєстрації 0116U003213).

Коло наукових інтересів – дослідження теоретико-методологічних засад і практики управління інфраструктурою морегосподарського комплексу України.