logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

Кравченко Алла Вікторівна

kravchenko1

Кравченко Алла Вікторівна,

кандидат економічних наук,

доцент

a.kravchenko@mpw.uspa.gov.ua

Кравченко А. В., заступник начальника з економіки та фінансів Маріупольської філії АМПУ. автор 41 публікації, з них 35 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації має 23 публікацій, з них 17 наукових та 6 навчально-методичного характеру, 2 монографії, у т.ч. після захисту 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus. Співвиконавець науково-дослідної держбюджетної тема "Теоретико-методологічне обґрунтування та практична реалізація управління формуванням конкурентних переваг регіонів за рахунок розвитку підприємств морегосподарського комплексу" (№ державної реєстрації 0116U003213, 2018-2020 р.р.).
Коло наукових інтересів: дослідження теоретико-методологічних засад і практики управління інфраструктурою морегосподарського комплексу України.

 

Дисципліни, які викладаються:

1. Менеджмент та адміністрування (курсова робота)

2. Управління в галузі морського транспорту (курсова робота)

3. Управління економічною діяльністю судноплавних компаній

 

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

1. Менеджмент та адміністрування (курсова робота)

Форма навчання Курс, спеціальність Посилання
ЗАОЧНА МО-3 завдання на КР

 

2. Управління в галузі морського транспорту (курсова робота)

Форма навчання Курс, спеціальність Посилання
ЗАОЧНА МО-2 завдання на КР

 

3. Управління економічною діяльністю судноплавних компаній

Форма навчання Курс, спеціальність Посилання
ЗАОЧНА МО-2 контр. питання