logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, жовтня 28, 2021
sitemap

Потапова Наталія Миколаївна

potapova

Потапова Наталія Миколаівна,

кандидат економічних наук, доцент

Потапова Н. М. автор понад 100 наукових праць (наукові статті у фахових виданнях, міжнародних виданнях, колективна монографія, тези конференцій). Є співвиконавцем науково-дослідних робіт ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» (2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943); «Дослідження механізмів реалізації стратегій конкурентного розвитку підприємств у промислових регіонах України» (2016-2017 р., номер державної реєстрації роботи: 0116U008764), «Моделі та механізми стратегічного управління розвитком промислових підприємств України у конкурентному середовищі» (2017-2018 р., номер державної реєстрації роботи: 0117U007315); «Теоретико-методичні аспекти стратегічного управління розвитком промислових підприємств в умовах подолання наслідків економічної кризи» (2018-2019 р., номер державної реєстрації роботи: 0118U006927); «Дослідження перспектив інноваційного розвитку промислових підприємств України в умовах економічної турбулентності» (2019-2020 р., номер державної реєстрації роботи: 0119U103240).
У 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ», яке відбувалося у формі стажування на підприємстві ПрАТ МК «Азовсталь» за спеціальністю «Економіка підприємства».
Сфера наукових інтересів: економіка підприємства, фінанси підприємства, фінансовий менеджмент, регіональна економіка, соціально-економічний розвиток територій.

 

Дисципліни які викладаються:

1. Економіка та фінанси підприємства

2. Фінанси, гроші та кредит

3. Економічна теорія

4. Фінансовий менеджмент

5. Теорія економічного аналізу

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

1. Економіка та фінанси підприємства

Форма навчання
Курс, спеціальність Посилання
ДЕННА 1-МО контр. питання
2-МО контр. питання
ЗАОЧНА МО-2 контр. питання

 

2. Фінанси, гроші та кредит

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ДЕННА 2-МО
контр. питання
теми рефератів
ЗАОЧНА МО-2
контр. питання
теми рефератів

 

3. Економічна теорія

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ЗАОЧНА МО-1 контр. питання
теми рефератів

 

4. Фінансовий менеджмент

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ДЕННА 1-МО
контр. питання
3-МО контр. питання
ЗАОЧНА МО-1 контр. питання

 

5. Теорія економічного аналізу

Форма навчання
Курс, спеціальність
Посилання
ЗАОЧНА МО-3 контр. питання