logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 30, 2021
sitemap

Опитування кафедри МПМТ

МОНІТОРІНГ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

ОПИТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЩОДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "МЕНЕДЖМЕНТ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ"

Шановні колегі!

Запрошуємо вас оцінити освітньо-професійну програму підготовки бакалавра «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту».

Анкетування анонімне.

Почати анкетування

 

ОПИТУВАННЯ КУРСАНТІВ / СТУДЕНТІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "МЕНЕДЖМЕНТ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ"

Шановні курсанти і студенти!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні щодо оцінки якості освітньої програми, за якою ви навчаєтесь. Ваша участь в опитуванні анонімна, відповіді будуть використані для поліпшення якості викладання.

Почати анкетування

 

ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ "МЕНЕДЖМЕНТ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ"

Шановні роботодавці!

Запрошуємо вас відповісти на запитання анкети, метою якої є оцінка якості підготовки молодих фахівців – випускників інституту.

Анкетування анонімне.

Почати анкетування

 

ОПИТУВАННЯ ЩОДО КОРУПЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "МЕНЕДЖМЕНТ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ"

Шановні курсанти і студенти!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні з метою виявлення проблем в процесі освітнього навчання. Ваша участь в опитуванні анонімна.

Почати анкетування

 

ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ "МЕНЕДЖМЕНТ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ"

Шановні випускники!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні з метою з’ясування задоволеності організацією та процесом навчання. Ваша участь в опитуванні анонімна, ці дані будуть корисні для поліпшення підготовки випускників.

Почати анкетування

 

ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(СЕСІЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ)

Шановні здобувачі!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні з метою з’ясування задоволеності організацією дистанційного навчання. Ваша участь в опитуванні анонімна. Дані будуть корисні для поліпшення дистанційного навчання.

Почати анкетування

 

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА

Шановні здобувачі!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні з метою з’ясування задоволеності якостю викладання дисципнін. Ваша участь в опитуванні анонімна. Дані будуть корисні для поліпшення навчання.

Почати анкетування

 

ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Шановні здобувачі!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні з метою з’ясування задоволеності органвзіції дистанційного навчання. Ваша участь в опитуванні анонімна. Дані будуть корисні для поліпшення організації дистанційного навчання.

Почати анкетування

 

Дякуємо, нам важлива Ваша думка!