logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

Електронна бібліотека

noutbuk

 

Електронна бібліотека АМІ НУ "ОМА"

 

Фахові видання

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. / Приазов. держ. техн. ун-т. посилання
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління / Держ. екон.-технол. ун-т трансп. посилання
Суднові енергетичні установки: наук.-техн. зб. / Нац. універ. «Одес. мор. акад.» посилання
Судноводіння: сб. научн. тр. / Нац. універ. «Одес. мор. акад.» посилання
Вісник Одеського національного морського університету посилання
Науковий вісник Херсонської державної морської академії посилання
Автоматизація суднових технічних засобів: науч.-техн. сб. / Нац. універ. «Одес. мор. акад.» посилання
Водний транспорт: зб. наук. пр. / Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного посилання
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка посилання
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» = Economic bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnical Institute»: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» посилання
Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management: наук. журн. / Чернігів. нац. технол. ун-т. посилання
Східно-Європейський журнал передових технологій посилання
Technology audit and production reserves посилання
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету посилання
Вісник Тернопільського національного економічного університету посилання
Економіка та держава посилання
Економіка і регіон. Науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
посилання
Наука та інновації посилання
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. Макарова посилання

 

База даних Web of Science (Договір № 322 від 27.10.2020 р.)

База даних Scopus (Договір № 390/б від 23.01.2020 р.)

База даних Springer Nature

Платформа ScienceDirect

Комп'ютерна база даних "Морське право" (передплачене видання)

Збірники АМІ НУ "ОМА":

 

JOC.com. Електронна версія комерційного журналу JOC

«The Motorship». Електронна версія журналу