logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 30, 2021
sitemap

Денна форма навчання

 

РЕГЛАМЕНТ ЗАНЯТЬ
(на час дистанційного навчання)
I пара 09.00 - 10.20
II пара 10.40 - 12.00
III пара 12.30 - 13.50
IV пара 14.00 - 15.20
V пара 15.30 - 16.50
VІ пара 17.00 - 18.20

 


Денна форма здобуття освіти (ДФН) – це спосіб організації навчання здобувачів вищої освіти, що передбачає проведення навчальних занять і практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж навчального року. ДФН ґрунтується на принципі особистого спілкування курсантів з викладачами під час лекцій, лабораторних, практичних та інших видів навчальних занять, контактних годин в обсязі, визначеному розкладом.
Здобувачі освіти зобов’язані щодня бути присутніми на заняттях відповідно до розкладу і не пропускати їх без поважних причин.
Освітній процес в інституті провадять п’ять кафедр, три з яких є випусковими:

1. Навігація і управління судном (НіУС), випускова
2. Експлуатація суднових енергетичних устоновок (ЕСЕУ), випускова
3. Менеджмент і підприємництво на морському транспорті (МПМТ), випускова
4. Інженерія та технології (ІТ)
5. Природничонаукові і гуманитарні дисципліни (ПНГД)

Кафедри ІТ і ПНГД здійснюють підготовку із загальнотехнічних, природничих та гуманітарних дисциплін, закладають підґрунтя для вивчення фахових дисциплін, сприяють формуванню у здобувачів загальнонаукових, соціальних, комунікативних, мовленнєвих навичок та компетентностей.

 

Навчальні матеріали 2020-2021 н. р. спеціалізації

"Навігація і управління морськими суднами"

Денна форма навчання, 4 роки навчання (бакалавр) Посилання

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 271 «Річковий та морський транспорт»

Спеціалізація: 271.01 «Навігація і управління морськими суднами»

1 курс

2 курс

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 271 «Річковий та морський транспорт»

Спеціалізація: «Судноводіння»

3 курс

4 курс

 


 

Навчальні матеріали 2020-2021 н. р. спеціалізації

"Управління судновими технічними системами і комплексами"

Денна форма навчання, 4 роки навчання (бакалавр) Посилання

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 271 «Річковий та морський транспорт»

Спеціалізація: 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами»

1 курс

2 курс

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 271 «Річковий та морський транспорт»

Спеціалізація: «Експлуатація суднових енергетичних установок»

3 курс

4 курс

 

Кожен курсант спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, згідно з навчальними програмами, зобов'язаний проходити практику для закріплення отриманих знань та початкового досвіду роботи за фахом. Практика покликана спрямувати курсанта до тій чи іншої сфери діяльності в майбутньому, напрацювати основні професійні навички, допомогти у самовизначенні.

 


 

Навчальні матеріали 2020-2021 н. р.спеціальності "Менеджмент"

Денна форма навчання, 4 роки навчання (бакалавр) Посилання

Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

 

Денна форма навчання, 1 рік 4 міс. навчання (магістратура) Посилання

Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування підприємств морського транспорту»

1 курс

 

 

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ:


 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ І СЕСІЙ Посилання
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА курсантів і студентів Посилання
КУРСАНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ Посилання
ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ Посилання
ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОРЯКІВ
Посилання
ПОРЯДОК ОПЛАТИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Посилання