logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 30, 2021
sitemap

Порядок оплати в АМІ

Порядок оплати освітніх послуг

в Азовському морському інституті НУ "ОМА"

 

Оплата освітніх послуг в АМІ НУ «ОМА» здійснюється:

    • перший семестр – до 1 вересня навчального року;
    • другий семестр – до 1 лютого навчального року.

За несвоєчасну оплату Замовник сплачує інституту пеню у розмірі 0,05% від несплаченої суми за кожен день прострочення, згідно п. 5.2 Договору про надання освітніх послуг.

Вартість навчання у 2021-2022 навчальному році Завантажити
   

Звертаємо увагу, що згідно Договору про надання освітніх послуг, Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість освітніх послуг, визначену п. 4.1 цього Договору, але не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік і не частіше одного разу на рік. У разі такої зміни вартості освітніх послуг, Замовник має сплатити вартість освітніх послуг з урахуванням фактичного індексу інфляції, згідно розрахунку вартості, що діє на поточний навчальний рік (курс, семестр).

 

Реквізити для оплати контракту:

Азовський морський інститут
Національного університету
«Одеська морська академія»
(скорочено АМІ НУ «ОМА»)

Рахунок: UA558201720313291001201006142
Код за ЄДРПОУ 24462403
Банк отримувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172

Платник: прізвище, ім’я, по батькові
У призначенні платежу указати:
П.І.Б. студента (курсанта), спеціальність, курс, форма навчання (денна/заочна).

 

Телефон для довідок: (0629) 37 00 32