logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 30, 2021
sitemap

Заочна форма навчання

 

РЕГЛАМЕНТ ЗАНЯТЬ

(на час дистанційного навчання)

I пара 09.00 - 10.20
II пара 10.40 - 12.00
III пара 12.30 - 13.50
IV пара 14.00 - 15.20
V пара 15.30 - 16.50
VІ пара 17.00 - 18.20

 


Заочна форма здобуття вищої освіти (ЗФН) – це спосіб організації навчання здобувачів вищої освіти шляхом поєднання навчальних занятть і контрольних заходів під час короткочасних сесій (періодичне відвідування контактних занять відповідно до навчального плану та розкладу занять) і самостійного оволодіння освітньою програмою в період між ними.
Під час планових сесій здобувачі освіти за ЗФН повинні бути присутніми на заняттях згідно з навчальним графіком і не пропускати їх без поважних причин. Для осіб, які працюють на морських та річкових суднах, можлива організація індивідуальних сесій за умови подання ними обґрунтованих рапортів.
Освітній процес в інституті провадять п’ять кафедр, три з яких є випусковими:

1. Навігація і управління судном (НіУС), випускова
2. Експлуатація суднових енергетичних устоновок (ЕСЕУ), випускова
3. Менеджмент і підприємництво на морському транспорті (МПМТ), випускова
4. Інженерія та технології (ІТ)
5. Природничонаукові і гуманитарні дисципліни (ПНГД)

Кафедри ІТ і ПНГД здійснюють підготовку із загальнотехнічних, природничих та гуманітарних дисциплін, закладають підґрунтя для вивчення фахових дисциплін, сприяють формуванню у здобувачів загальнонаукових, соціальних, комунікативних, мовленнєвих навичок та компетентностей.

 

ГРАФІК СЕСІЙ на 2021-2022 н. р. студентів спеціалізації НіУС

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Курс Дати виходу на планові сесії Тривалість сесії
1 курс з 08.11 по 05.12 або з 11.04 по 08.05 30 днів
2 курс з 22.11 по 19.12 або з 07.03 по 03.04 30 днів
3 курс з 18.10 по 28.11 або з 04.04 по 15.05 40 днів
4 курс з 15.11 по 26.12 або з 07.03 по 17.04 40 днів
5 курс з 22.11 по 12.12 20 днів
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (на базі ОКР молодшого спеціаліста)
Курс Дати виходу на планові сесії Тривалість сесії
2 курс з 04.01 по 13.02 або з 03.05 по 12.06 40 днів
3 курс з 15.11 по 26.12 або з 14.03 по 24.04 40 днів
Студенти-заочники здають за вибором ОДНУ заліково-екзаменаційну сесію в навчальному році.

 

Навчальні графіки 2020-2021 н. р. студентів заочної форми навчання спеціалізації СВ, НіУС (на базі повної загальної середньої освіти), 4,5 роки навчання

Посилання

(1, 2, 3, 4, 5 курси)

 

Навчальні графіки 2020-2021 н. р. студентів заочної форми навчання спеціалізації СВ, НіУС (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"), 3 роки навчання

Посилання

(1, 2, 3 курси)

 


 

ГРАФІК СЕСІЙ на 2021-2022 н. р. студентів спеціалізації УСТСК

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Курс Дати виходу на планові сесії Тривалість сесії
1 курс з 01.11 по 30.11 або з 01.03 по 30.03 30 днів
2 курс з 04.10 по 02.11 або з 04.04 по 03.05 30 днів
3 курс з 10.01 по 20.02 або з 10.05 по 20.06 40 днів
4 курс з 10.01 по 20.02 або з 10.05 по 20.06 40 днів
5 курс з 15.11 по 05.12 20 днів
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (на базі ОКР молодшого спеціаліста)
Курс Дати виходу на планові сесії Тривалість сесії
2 курс з 08.11 по 17.12 або з 01.03 по 09.04 40 днів
3 курс з 10.01 по 17.02 або з 03.05 по 11.06 40 днів
Студенти-заочники здають за вибором ОДНУ заліково-екзаменаційну сесію в навчальному році.

 

Навчальні графіки 2020-2021 н. р. студентів заочної форми навчання спеціалізації ЕСЕУ, УСТСК (на базі повної загальної середньої освіти), 4,5 роки навчання

Посилання

(1, 2, 3, 4, 5 курси)

 

Навчальні графіки 2020-2021 н. р. студентів заочної форми навчання спеціалізації ЕСЕУ, УСТСК (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"), 3 роки навчання

Посилання

(1, 2, 3 курси)

 


 

ГРАФІК СЕСІЙ на 2021-2022 н. р. студентів спеціальності "Менеджмент"

Курс Семестри Дати виходу на сесію
1 курс I семестр з 04.01 по 31.01
II семестр з 02.05 по 29.05
2 курс III семестр з 04.10 по 31.10
IV семестр з 07.03 по 04.04
3 курс V семестр з 18.10 по 28.11
VI семестр з 21.03 по 01.05
4 курс VII семестр з 15.11 по 26.12
VIII семестр з 04.04 по 15.05
5 курс ІX семестр з 20.09 по 10.10
МАГІСТР I семестр з 10.01 по 30.01
II семестр з 10.05 по 30.05

 

Навчальні графіки 2020-2021 н. р. студентів заочної форми навчання спеціальності "Менеджмент" (на базі повної загальної середньої освіти), 4,5 роки навчання Посилання

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

 

Навчальні графіки 2020-2021 н. р. студентів заочної форми навчання спеціальності "Менеджмент" (магістр), (на базі освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста), 1 рік 4 міс. навчання
Посилання
1 курс

 

 

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ:


 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ І СЕСІЙ Посилання
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА курсантів і студентів Посилання
ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ Посилання
ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОРЯКІВ
Посилання
ПОРЯДОК ОПЛАТИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Посилання