logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 30, 2021
sitemap

Нормативні документи

 

Нормативні документи освітнього процесу


 

1. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

2. ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми і навчальні плани

3. СТАНДАРТ вищої освіти України

4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН з професійно-технічного навчання

5. ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію права на освіту особам з особливими потребами

6. ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

7. ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра або магістра

8. РАМКОВИЙ КОДЕКС академічної доброчесності

9. РЕКОМЕНДАЦІЇ для ВНЗ у період епідемічної ситуації

10. ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань

11. ПОЛОЖЕННЯ про організацію практики

12. ПОЛОЖЕННЯ про порядок конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП

13. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації

14. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

15. ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання якості науково-педагогічних працівників

16. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату

17. ПОЛОЖЕННЯ про освітню, організаційну, інформаційну, консультаційну та соціальну пвдтримки здобувачів вищої освіти

18. ПОРЯДОК визнання результатів навчання

19. ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості

20. ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму навчання

21. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань

22. ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної позааудиторної роботи

23. ПОЛОЖЕННЯ про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній або інформальній освіті

24. НАКАЗ про створення комісії з питань академічної доброчесності

25. НАКАЗ про створення комісіїі з запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальним домаганням і дискримінацією

26. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із сексуальними домоганнями та дискриминацією

27. ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання за індивідуальним графіком

28. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

29. ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій

30. НАКАЗ про створення комісії психологічного супроводу

31. ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

32. ПОЛОЖЕННЯ про надання грифів

33. ПОЛОЖЕННЯ про формування переліку вибіркових освітніх компонентів

34. ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний вибір освітніх компонентів

35. ПОЛОЖЕННЯ про мобільність учасників освітнього процесу

36. ПРОЦЕДУРА оцінки задоволеності споживачів

37. ПОРЯДОК розроблення та затвердження робочих програм

38. ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу здобувачів освіти

39. ПОЛОЖЕННЯ про раду молодих вчених

40. ПОЛОЖЕННЯ про академічні свободи учасників ОП

41. ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання за формальною освітою

42. ПОЛОЖЕННЯ про наукові курсантські / студентські гуртки

43. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання академічного плагіату