logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, жовтня 28, 2021
sitemap

4 курс спеціальності "Менеджмент" (заочна)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління і адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 «Менеджмент»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальні матеріали 4 курсу (2021-2022 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Онлайн-база навчально-методичних матеріалів Посилання на сторінку викладача
Робоча програма
VII семестр
1 Облік і аудит
посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
2 Фінансовий менеджмент
посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
3 Управління інвестиціями
посилання посилання Бєлякова О. В. затверджено
4 Менеджмент і адміністрування на пілприємствах водного транспорту
посилання посилання Дружинін О. О. затверджено
5 Юридична відповідальність на підприємствах водного транспорту
посилання посилання Шайхатдинов А. З. затверджено
VIII семестр
1 Ділова англійська мова
посилання посилання Назаренко Н. І. затверджено
2 Управління сервісними послугами на морському транспорті
посилання посилання Очередько О. О. затверджено
3 Підприємництво в судноплавстві
посилання посилання Очередько О. О. затверджено
4 Управління підприємтсвами водного транспорту
курсова робота посилання Бєлякова О. В. затверджено