logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

1 курс спеціальності "Менеджмент" (денна)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління і адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 «Менеджмент»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальні матеріали 1 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робоча програма
І семестр
1 Економічна теорія
посилання посилання Макаренко М. В.
затверджено
2 Вища та прикладна математика посилання посилання Тонкіх Л. С.
затверджено
3 Історія та культура України посилання посилання Ковальчук Т. В.
затверджено
4 Українська мова за професійним спрямуванням посилання посилання Анікіна Г. В.
затверджено
5 Інформаційні системи та технології посилання посилання Сагіров І. В.
затверджено
6 Англійська мова за професійним спрямуванням посилання посилання Дацер К. С.
затверджено
7 Філософія посилання посилання Ковальчук Т. В.
затверджено
ІІ семестр
1 Безпека людини та охорона праці в галузі
посилання посилання Крючкова О. М.
затверджено
2 Демократія: від теорії до практики посилання посилання Ковальчук Т. В. затверджено
3 Англійська мова за професійним спрямуванням посилання посилання Дацер К. С.
затверджено
4 Логіка посилання посилання Попович О. В.
затверджено
5 Психологія посилання посилання Ковальчук Т. В.
затверджено
6 Сучасна економіка
посилання посилання Макаренко М. В.
затверджено
7 Суспільство та держава посилання посилання Ковальчук Т. В.
затверджено
8 Системи технологій та морські транспортні засоби посилання посилання Очередько О. О.
затверджено
9 Вища та прикладна математика посилання посилання Тонкіх Л. С.
затверджено
10 Глобальний транспортний ринок
посилання посилання Гуренко А. В.
затверджено
11 Фізичне виховання
посилання посилання Семененко О. В.
затверджено