logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, жовтня 28, 2021
sitemap

2 курс спеціальності "Менеджмент" (денна)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління і адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 «Менеджмент»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальні матеріали 2 курсу (2021-2022 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Онлайн-база навчально-методичних матеріалів Посилання на сторінку викладача
Робоча програма
IIІ семестр
1 Економіка і фінанси підприємства
посилання посилання Потапова Н. М. затверджено
2 Фінанси, гроші та кредит
посилання посилання Потапова Н. М. затверджено
3 Менеджмент організацій посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
4 Технологія перевезення вантажів посилання посилання Загородня Ю. В. затверджено
5 Англійська мова за професійним спрямуванням посилання посилання Темербек А. О. затверджено
6 Управління персоналом посилання посилання Очередько О. О. затверджено
7 Статистика посилання посилання Тонких Л. С. затверджено
8 Економічна безпека підприємств морського транспорту посилання посилання Камишнікова Е. В. затверджено
9 Облік і аудит посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
ІV семестр
1 Англійська мова за професійним спрямуванням посилання посилання Темербек А. О. затверджено
2 Державне та регіональне управління посилання посилання Бєлякова О. В. затверджено
3 Економіка морського та річкового транспорту посилання посилання Очередько О. О. затверджено
4 Міжнародні економічні відносини (макро- та мікрорівень) посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
5 Крос-культурний менеджмент посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
6 Бізнес-планування посилання посилання Загородня Ю. В. затверджено
7 Економіка і підприємства
курсова робота посилання Потапова Н. М. затверджено
8 Логістика посилання посилання Гуренко А. В. затверджено