logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

2 курс спеціальності "Менеджмент" (денна)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління і адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 «Менеджмент»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальні матеріали 2 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робоча програма
IIІ семестр
1 Економіка і фінанси підприємства
посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
2 Фінанси, гроші та кредит
посилання посилання Гуренко А. В.
затверджено
3 Державне та регіональне управління
посилання посилання Бєлякова О. В.
затверджено
4 Технологія перевезення вантажів посилання посилання Очередько О. О.
затверджено
5 Англійська мова за професійним спрямуванням посилання посилання Дацер К. С.
затверджено
6 Правове регулювання трудових відносин в морегосподарському комплексі
посилання посилання Шайхатдинов А. З.
затверджено
ІV семестр
1 Англійська мова за професійним спрямуванням посилання посилання Дацер К. С.
затверджено
2 Економіка морського та річкового транспорту
посилання посилання Очередько О. О.
затверджено
3 Статистика посилання посилання Тонкіх Л. С.
затверджено
4 Міжнародні економічні відносини (макро- та мікрорівень) посилання посилання Гуренко А. В.
затверджено
5 Контролінг та адміністрування економіки
посилання посилання Бєлякова О. В.
затверджено
6 Управління сервісними послугами на морському транспорті
посилання посилання Волощук М. В.
затверджено
7 Теорія економічного аналізу
посилання посилання Суворкіна О. О.
затверджено
8 Економіка і адміністрування підприємства
курсова робота
посилання Гуренко А. В.
затверджено