logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, лютого 25, 2021
sitemap

4 курс спеціальності "Менеджмент" (денна)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління і адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 «Менеджмент»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальні матеріали 4 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робоча програма
VII семестр
1 Адміністративний менеджмент
посилання посилання Очередько О. О. затверджено
2 Логістика
посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
3 Ділова англійська комунікація
посилання посилання Дацер К. С. затверджено
VIII семестр
1 Інвестиційні стратегії сталого розвитку
посилання посилання Волощук М. В.
затверджено
2 Комерційна експлуатація водного транспорту посилання посилання Очередько О. О.
затверджено
3 Стратегічне управління
посилання посилання Калініна Г. Г.
затверджено
4 Управління підприємствами водного транспорту
посилання посилання Макаренко М. В.
затверджено
5 Менеджмент і адміністрування на підприємствах водного транспорту
посилання посилання Макаренко М. В. затверджено