logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, жовтня 28, 2021
sitemap

1 курс спеціальності "Менеджмент" (магістр), денна

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління і адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 «Менеджмент»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «Менеджмент організацій і адміністрування підприємств морського транспорту»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ (МАГІСТР)

Навчальні матеріали 1 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Онлайн-база навчально-методичних матеріалів Посилання на сторінку викладача
Робоча програма
IХ семестр
1 Державне регулювання діяльності в морегосподарському комплексі
посилання посилання Шайхатдинов А. З. затверджено
2 Корпоративне управління
посилання посилання Бєлякова О. В. затверджено
3 Організація наукових досліджень
посилання посилання Шайхатдинов А. З. затверджено
4 Інструменти Європейського простору вищої освіти
посилання посилання Шайхатдинов А. З. затверджено
5 Антикризове управління підприємств
посилання посилання Очередько О. О. затверджено
6 Публічне адміністрування
посилання посилання Очередько О. О. затверджено
7 Управління якістю
посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
8 Управління проектами
посилання посилання Гуренко А. В. затверджено
9 Ділова англійська мова
посилання посилання Дацер К. С. затверджено
Х семестр
1 Управління економічною діяльністю судноплавних компаній
посилання посилання   затверджено
2 Маркетинг інновацій в галузі морського транспорту
посилання посилання Бєлякова О. В. затверджено
3 Управління конкурентоспроможністю в галузі морського та річкового транспорту
посилання посилання Очередько О. О. затверджено
4 Прийняття управлінських рішень
посилання посилання Бєлякова О. В. затверджено
5 Бізнес-планування в судноплавстві
посилання посилання Бєлякова О. В. затверджено
6 Управління ланцюгами поставок
посилання посилання Бєлякова О. В. затверджено
7 Управління інвестиціями в морегосподарському комплексі
посилання посилання Бєлякова О. В. затверджено
8 Управління в галузі морського транспорту
курсова робота
посилання   затверджено