logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

Навчальні графіки НіУС (прискорена форма навчання)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «Транспорт»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 271 «Річковий та морський транспорт»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

– 271.01 «Навігація і управління морськими суднами»

– «Судноводіння»

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

(3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст")

Навчальний графік 1 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Історія та культура України посилання посилання Ковальчук Т. В.
затверджено
2 Англійська мова (за професійним спрямуванням) посилання посилання Познякова В. В.
затверджено
3 Суспільство і держава посилання посилання Шайхатдинов А. З. затверджено
4 Вища математика посилання посилання Дем'янченко О. П. затверджено
5 Фізика посилання посилання Носовська О. Б. затверджено
6 Нарисна геометрія та інженерна графіка посилання посилання Зіновченко О. М. затверджено
7 Інформаційні технології посилання посилання Бухлал Н. А. затверджено
8 Охорона праці та цивільний захист посилання посилання Нєстеров О. Ю. затверджено
9 Радіотехніка та електроніка посилання посилання Кривоносов В. Є. затверджено
10 Менеджмент морських ресурсів посилання посилання Загородня Ю. В.
затверджено
11 Теорія та будова судна посилання посилання Жаріков В. І. затверджено
12 Електронавігаційні прилади посилання посилання Іванов О. М.
затверджено
13 Океанські шляхи світу посилання посилання Панаркін Є. В. затверджено

 

Навчальний графік 2 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Ділова українська мова посилання посилання Анікіна Г. В.
затверджено
2 Філософія посилання посилання Шайхатдинов А. З. затверджено
3 Економічна теорія посилання посилання Макаренко М. В.
затверджено
4 Організація колективної діяльності та лідерство посилання посилання Перепечаєв С. М. затверджено
5 Теоретична механіка посилання посилання Віннікова В. Г.
затверджено
6 Математичні основи судноводіння посилання посилання Дем'янченко О. П. затверджено
7 Технологія і опір матеріалів посилання посилання Кудинова К. В. затверджено
8 Основи електротехніки посилання посилання Кривоносов В. Є. затверджено
9 Безпека та охорона на морі посилання посилання Нєстеров О. Ю. затверджено
10 Маневрування і управління судном посилання посилання Ткаченко В. Б. затверджено
11 Технологія перевезення вантажів посилання посилання Яценко С. П.
затверджено
12 Комерційна експлуатація судна посилання посилання Яценко С. П.
затверджено
13 Метеорологія посилання посилання Панаркіна Л. Ю.
затверджено
14 Англійська мова (за професійним спрямуванням) посилання посилання Познякова В. В. затверджено
15 Морське право посилання посилання Шелухін О. М.
затверджено

 

Навчальний графік 3 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Морехідні якості судна посилання посилання Марухненко О. М. затверджено
2 Навігація та лоція посилання посилання Лисий А. О. затверджено
3 Практика несення штурманської вахти посилання посилання Лисий А. О. затверджено
4 Попередження зіткнення суден та використання РЛС і ЗАРП посилання посилання Ткаченко В. Б. затверджено
5 Дії під час аварій, пошук і рятування на морі посилання посилання Перепечаєв С. М. затверджено
6 Управління ресурсами навігаційного містка посилання посилання Перепечаєв С. М. затверджено
7 Радіонавігаційні прилади та системи посилання посилання Іванов О. М.
затверджено
8 Навігаційні інформаційні системи (ECDIS) посилання посилання Білоногов Р. А. затверджено
9 Інтегровані системи судноводіння посилання посилання Яценко С. П. затверджено
10 Експлуатація спеціалізованих суден посилання посилання Слободанюк М. І. затверджено
11 Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден посилання посилання Нєстеров О. Ю. затверджено
12 Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування (GMDSS) посилання посилання Ткаченко В. Б. затверджено
13 Плавальна практика
посилання посилання Жаріков В. І. затверджено