logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 30, 2021
sitemap

ОПП УСТСК

 

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи завантажити
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми завантажити
ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми завантажити
СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ освітньої програми
завантажити

 

Освітньо-професійна програма "Управління судновими технічними системами і комплексами", 2020 р.
завантажити
ПРОФІЛЬ освітньо-професійної програми «Управління судновими технічними системами і комплексами» завантажити
Освітньо-професійна програма "Управління судновими технічними системами і комплексами", 2019 р. завантажити
Освітньо-професійна програма "Експлуатація суднових енергетичних установок", 2017 р. завантажити

 

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми бакалавра

 

 

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

2020-2021 навчальний рік

Денна форма, 4 роки навчання (на базі повної загальної середньої освіти) Посилання

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 271 «Річковий та морський транспорт»

Спеціалізація: 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами»

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

 

Заочна форма, 4.5 роки навчання (на базі повної загальної середньої освіти)

посилання

(1, 2, 3, 4, 5 курси)

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 271 «Річковий та морський транспорт»

Спеціалізація: 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами»

 

Заочна форма, 3 роки навчання (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст")

посилання

(1, 2, 3 курси)

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 271 «Річковий та морський транспорт»

Спеціалізація: 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами»

 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ посилання