logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

Навчальні графіки ЕСЕУ (заочна форма навчання)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «Транспорт»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 271 «Річковий та морський транспорт»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

– 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами»

– «Експлуатація суднових енергетичних установок»

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

(4,5 роки на основі повної загальної середньої освіти)

Навчальний графік 1 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Історія та культура України посилання посилання Ковальчук Т. В.
затверджено
2 Англійська мова посилання посилання Тіщенко О. А. затверджено
посилання посилання Позднякова В. В. затверджено
3 Вища математика посилання посилання Носовська О. Б.
затверджено
4 Технічна хімія
посилання посилання Крючкова О. М.
затверджено
5 Нарисна геометрія та інженерна графіка посилання посилання Зиновченко О. М.
затверджено
6 Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання посилання посилання Сагіров І. В.
затверджено
7 Фізика посилання посилання Носовська О. Б.
затверджено
8 Безпека та охорона на морі посилання посилання Нестеров О. Ю.
затверджено
9 Морська інженерна практика посилання посилання Спиридонов В. В.
затверджено

 

Навчальний графік 2 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Суспільство та держава посилання посилання Шайхатдинов А. З
затверджено
2 Опір матеріалів посилання посилання Сагіров І. В.
затверджено
3 Англійська мова (I семестр) посилання посилання Тіщенко О. А. затверджено
Англійська мова (II семестр) посилання посилання Волошина О. В.
затверджено
4 Вища математика (I семестр)
посилання посилання Носовська О. Б.
затверджено
Вища математика (ІI семестр)
посилання посилання Тонких Л. С.
затверджено
5 Фізика посилання посилання Носовська О. Б.
затверджено
6 Інформаційні технології посилання посилання Сагіров І. В.
затверджено
7 Теоретична та прикладна механіка посилання посилання Віннікова В. Г.
затверджено
8 Організація колективної діяльності ті лідерство посилання посилання Макаренко М. В.
затверджено
9 Безпека людини та охорона навколишнього середовища посилання посилання Крючкова О. М.
затверджено
10 Термогідродинамічні процеси посилання посилання Берестовой І. О.
затверджено
11 Економічна теорія посилання посилання Макаренко М. В.
затверджено

 

Навчальний графік 3 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Морське право
посилання посилання Шелухін О. М.
затверджено
2 Філософія посилання посилання Шайхатдинов А. З.
затверджено
3 Англійська мова за професійним спрямуванням
посилання посилання Волошина О. В.
затверджено
4 Запобігання забрудненню морського середовища
посилання посилання Крючкова О. М.
затверджено
5 Технологія використання робочих речовин
посилання посилання Крючкова О. М.
затверджено
6 Устрій судна та морехідні якості посилання посилання Хлопецька Л. Ф.
затверджено
7 Термогідродинамічні процеси посилання посилання Берестовой І. О.
затверджено
8 Електротехніка та електричні машини
посилання посилання Кривоносов В. Є.
затверджено
9 Елекрообладнання суден
посилання посилання Ковальчук М. О.
затверджено
10 Метрологія та теплотехнічні вимірювання посилання посилання Просянок В. В.
затверджено
11 Суднові турбінні та котельні установки
посилання посилання Соловйов О. О.
затверджено

 

Навчальний графік 4 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Суспільство та держава
посилання посилання Шайхатдинов А. З.
затверджено
2 Організація колективної діяльності та лідерство
посилання посилання Макаренко М. В.
затверджено
3 Економічна теорія
посилання посилання Макаренко М. В.
затверджено
4 Англійська мова за професійним спрямуванням посилання посилання Волошина О. В.
затверджено
5 Суднові допоміжні установки і системи їх експлуатації
посилання посилання Коваленко І. В.
затверджено
6 Електроніка та електронні засоби управління
посилання посилання Зиновченко О. М.
затверджено
7 Автоматизація суднових енергетичних установок
посилання посилання Берестовой І. О.
затверджено
8 Суднові двигуни внутрішнього згоряння
посилання посилання Литвиненко В. П.
затверджено
9 Безпечне управління СЕУ і менеджмент ресурсів машинного відділення
посилання посилання Майорова І. М.
затверджено
10 Теорія та засоби управління СЕУ
посилання посилання Берестовой І. О.
затверджено
11 Менеджмент морських ресурсів
посилання посилання Макаренко М. В.
затверджено

 

Навчальний графік 5 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація
посилання посилання Коваленко І. В.
затверджено
2 Технічне використання СТЗ і безпечне несення вахти
посилання посилання Спиридонов В. В.
затверджено
3 Технічне обслуговування і ремонт СТЗ
посилання посилання Спиридонов В. В.
затверджено
4 Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на судні
посилання посилання Федосєєва К. С.
затверджено
5 Суднова холодильна техніка
посилання посилання Ландіков Ю. В.
затверджено
6 Радіообладнання та зв'язок
посилання посилання Іванов О. І.
затверджено