logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, жовтня 28, 2021
sitemap

Навчальні графіки ЕСЕУ (на базі ОКР "Молодший спеціаліст")

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «Транспорт»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 271 «Річковий та морський транспорт»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами»

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

(3 роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст")

Навчальний графік 1 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Онлайн-база навчально-методичних матеріалів Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Історія та культура України посилання посилання Ковальчук Т. В. затверджено
2 Філософія посилання посилання Шайхатдинов А. З. затверджено
3 Суспільство та держава посилання посилання Шайхатдинов А. З. затверджено
4 Вища математика посилання посилання Носовська О. Б. затверджено
5 Фізика посилання посилання Носовська О. Б. затверджено
6 Технічна хімія
посилання посилання Крючкова О. М. затверджено
7 Нарисна геометрія та інженерна графіка посилання посилання Зиновченко О. М. затверджено
8 Безпека людини та охорона навколишнього середовища посилання посилання Крючкова О. М. затверджено
9 Інформаційні технології посилання посилання Сагіров І. В. затверджено
10 Безпека та охорона на морі посилання посилання Нестеров О. Ю. затверджено
11 Устрій судна та морехідні якості посилання посилання Хлопецька Л. Ф. затверджено
12 Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання посилання посилання Сагіров І. В. затверджено
13 Англійська мова посилання посилання Волошина О. В. затверджено
14 Теоретична та прикладна механіка посилання посилання Віннікова В. Г.
затверджено
15 Термогідродинамічні процеси посилання посилання Берестовой І. О. затверджено
16 Морська інженерна практика посилання посилання Спиридонов В. В.
затверджено

 

Навчальний графік 2 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Онлайн-база навчально-методичних матеріалів Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Термогідродинамічні процеси посилання посилання Берестовой І. О. затверджено
2 Ділова українська мова посилання посилання Анікіна Г. В. затверджено
3 Теоретична та прикладна механіка посилання посилання Віннікова В. Г. затверджено
4 Вища математика посилання посилання Носовська О. Б. затверджено
5 Фізика посилання посилання Носовська О. Б. затверджено
6 Метрологія та теплотехнічні вимірювання посилання посилання Просянок В. В. затверджено
7 Електротехніка посилання посилання Кривоносов В. Є. затверджено
8 Опір матеріалів посилання посилання Кудінова К. В. затверджено
9 Запобігання забрудненню морського середовища з суден посилання посилання Крючкова О. М. затверджено
10 Суднові допоміжні установки та системи і їх експлуатація посилання посилання Коваленко І. В. затверджено
11 Менеджмент морських ресурсів посилання посилання Макаренко М. В. затверджено
12 Вибіркові дисципліни та освітні компоненти з інших освітніх програм перехід на вибіркову частину освітньої програми

 

Навчальний графік 3 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Онлайн-база навчально-методичних матеріалів Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
1 Суднові турбінні та котельні установки посилання посилання Соловйов О. О. затверджено
2 Електрообладнання суден посилання посилання Ковальчук М. О. затверджено
3 Технічна експлуатація СЕУ посилання посилання Спиридонов В. В. затверджено
4 Теорія та засоби управління СЕУ посилання посилання Берестовой І. О. затверджено
5 Радіообладнання та зв’язок посилання посилання Іванов О. І. затверджено
6 Автоматизація суднових енергетичних установок посилання посилання Берестовой І. О. затверджено
7 Суднові допоміжні установки та системи і їх експлуатація посилання посилання Коваленко І. В. затверджено
8 Безпечне управління СЕУ та менеджмент ресурсів машинного відділення посилання посилання Майорова І. М. затверджено
9 Електроніка та електронні засоби управління посилання посилання Кривоносов В. Є. затверджено
10 Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на судах посилання посилання Федосєєва К. С. затверджено
посилання Шелухін О. М. затверджено
11 Суднова холодильна техніка посилання посилання Ландіков Ю. В. затверджено
12 Виконання дипломної роботи посилання посилання   затверджено
13 Вибіркові дисципліни та освітні компоненти з інших освітніх програм перехід на вибіркову частину освітньої програми