logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

1 курс спеціалізації УСТСК

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «Транспорт»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 271 «Річковий та морський транспорт»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Навчальні матеріали 1 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична система АМІ
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
І семестр
1 Англійська мова / English Language посилання посилання Позднякова В. В. затверджено
2 Історія та культура України / History and Culture of Ukraine посилання посилання Ковальчук Т. В.
затверджено
3 Вища математика / Higher Mathematics посилання посилання Носовська О. Б.
затверджено
4 Безпека та охорона на морі / Safety and Security at Sea посилання посилання Нестеров О. Ю.
затверджено
5 Фізика / Physics посилання посилання Савінков М. О.
затверджено
6 Морська інженерна практика / Shipboard Engineering Practice посилання посилання Спиридонов В. В.
затверджено
ІІ семестр
1 Англійська мова / English Language посилання посилання Позднякова В. В.
затверджено
2 Вища математика / Higher Mathematics посилання посилання Носовська О. Б.
затверджено
3 Нарисна геометрія та інженерна графіка / Descriptive Geometry and Engineering Graphics посилання посилання Зиновченко О. М.
затверджено
4 Інформаційні технології / Information Technologies посилання посилання Сагіров І. В.
затверджено
5 Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання / Technology of Materials and Ship Equipment Repair посилання посилання Сагіров І. В.
затверджено
6 Технологічна (виробнича) практика / Engineering Training   Ігнатенко А. П.  
Приседський В. І.