logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

2 курс спеціалізації УСТСК

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «Транспорт»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 271 «Річковий та морський транспорт»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Навчальні матеріали 2 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
ІІІ семестр
1 Англійська мова / English Language посилання посилання Тіщенко О. А. затверджено
2 Філософія / Philosophy посилання посилання Ковальчук Т. В.
затверджено
3 Теоретична та прикладна механіка / Classical and Applied Mechanics посилання посилання Віннікова В. Г.
затверджено
4 Технічна хімія / Industrial Chemistry посилання посилання Крючкова О. М.
затверджено
5 Опір матеріалів / Strength of Materials посилання посилання Кудінова К. В.
затверджено
6 Безпека людини та охорона навколишнього середовища / Human Safety and Environment Protection посилання посилання Крючкова О. М.
затверджено
7 Устрій судна та морехідні якості / Ship`s Construction and Seaworthiness посилання посилання Хлопецька Л. Ф.
затверджено
8 Вибіркові дисципліни та освітні компоненти з інших освітніх програм / Educational Components from other Educational Programmes перехід на вибіркову частину освітньої програми
ІV семестр
1 Суспільство і держава / Society and State посилання посилання Шайхатдинов А. З.
затверджено
2 Організація колективної діяльності та лідерство / Organization of Collective Action and Leadership посилання посилання Очередько О. О.
затверджено
3 Економічна теорія / Theory of Economics посилання посилання Волощук М. В.
затверджено
4 Термогідродинамічні процеси / Termohydrodynamic Processes посилання посилання Берестовой І. О. затверджено
5 Електроніка та електронні засоби управління / Electronics and Electronic Control Devices посилання посилання Зиновченко О. М.
затверджено
6 Електротехніка та електричні машини / Electrical Engineering and Electric Machines посилання посилання Кривоносов В. Є.
затверджено
7 Метрологія та теплотехнічні вимірювання / Metrology and Heat Engineering Measurements посилання посилання Коваленко І. В.
затверджено
8 Вибіркові дисципліни та освітні компоненти з інших освітніх програм / Educational Components from other Educational Programmes перехід на вибіркову частину освітньої програми