logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Четвер, жовтня 28, 2021
sitemap

3 курс спеціалізації УСТСК

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «Транспорт»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 271 «Річковий та морський транспорт»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «Управління судновими технічними системами і комплексами»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальні матеріали 3 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Онлайн-база навчально-методичних матеріалів Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
V семестр
1 Суднові допоміжні установки і системи / Ship`s Auxiliary Installations and Systems посилання посилання Коваленко І. В. затверджено
2 Суднові турбінні та котельні установки / Ship`s Turbine and Boiler Plants посилання посилання Ковальчук М. О. затверджено
посилання посилання Соловйов О. О. затверджено
3 Вибіркові дисципліни та освітні компоненти з інших освітніх програм / Educational Components from other Educational Programmes перехід на вибіркову частину освітньої програми
VІ семестр
1 Суднові допоміжні установки і системи / Ship`s Auxiliary Installations and Systems посилання посилання Коваленко І. В. затверджено
2 Суднові турбінні та котельні установки / Ship`s Turbine and Boiler Plants посилання посилання Ковальчук М. О. затверджено
посилання посилання Соловйов О. О. затверджено
3 Морське право / Maritime Law посилання посилання Шелухін О. М. затверджено
4 Суднові двигуни внутрішнього згоряння / Marine Internal Combustion Engines посилання посилання Литвиненко В. П. затверджено
5 Теорія та засоби управління судновими енергетичними установками / Theoryand Meansof Ship`s Power Plants Operation посилання посилання Берестовой І. О. затверджено
6 Радіообладнання та зв'язок / Radio Equipment and Communication Systems посилання посилання Іванов О. М. затверджено
7 Англійська мова ПС/ Professional English посилання посилання Волошина О. В. затверджено
8 Вибіркові дисципліни та освітні компоненти з інших освітніх програм / Educational Components from other Educational Programmes перехід на вибіркову частину освітньої програми