logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Неділя, квітня 18, 2021
sitemap

4 курс спеціалізації УСТСК

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «Транспорт»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 271 «Річковий та морський транспорт»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «Експлуатація суднових енергетичних установок»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальні матеріали 4 курсу (2020-2021 навчальний рік)
Найменування дисципліни Силабус Навчально-методична база
Посилання на сторінку викладача
Робочі програми
VІІ семестр
1 Суспільство і держава / Society and State посилання посилання Шайхатдинов А. З
затверджено
2 Автоматизація суднових енергетичних установок / Marine Power Plant Automation посилання посилання Берестовой І. О.
затверджено
3 Електроніка та електронні засоби управління / Electronics and Electronic Control Devices посилання посилання Зиновченко О. М.
затверджено
4 Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація / Ship`s Auxiliary Installations and Systems посилання посилання Коваленко І. В.
затверджено
5 Ділова українська мова / Professional Ukrainian посилання посилання Анікіна Г. В.
затверджено
6 Вибіркові дисципліни та освітні компоненти з інших освітніх програм / Educational Components from other Educational Programmes
перехід на вибіркову частину освітньої програми
VІІІ семестр
1 Технічне використання суднових технічних засобів і безпечне несення вахти посилання посилання Спиридонов В. В.
затверджено
2 Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на суднах / Use of International Convention and Standards on Board Ship посилання посилання Федосєєва К. С.
затверджено
3 Суднова холодильна техніка / Marine Refrigerating Engineering посилання посилання Ландіков Ю. В.
затверджено
4 Технічне обслуговування, діагностика і ремонт суднових технічних засобів / Ship Technical Equipment Maintenance, Diagnosticsand Repair посилання посилання Спиридонов В. В.
затверджено
5 Економічна теорія / Theory of Economics посилання посилання Очередько О. О.
затверджено
6 Радіообладнання та зв'язок / Radio Equipment and Communication Systems посилання посилання Іванов О. М.
затверджено
7 Англійська мова за професійним спрямуванням / Professional English посилання посилання Волошина О. В.
затверджено
8 Виконання дипломної роботи / Writing a Graduation Thesis посилання посилання   затверджено
9 Вибіркові дисципліни та освітні компоненти з інших освітніх програм / Educational Components from other Educational Programmes перехід на вибіркову частину освітньої програми