logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

П'ятниця, лютого 23, 2018
sitemap

ucheba1НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

діяльність кафедри

«Природничонаукові та гуманітарні дисципліни»

 

І. Загальна інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри

а) коротка довідка про кафедру

Кафедра «Природничонаукові та гуманітарні дисципліни» (ПНіГД) заснована 1 вересня 2006 року на базі кафедри загальноосвітніх дисциплін. Діяльність кафедри спрямована на організацію навчального процесу студентів і курсантів спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Менеджмент».

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: «Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Економетрія», «Статистика», «Фізика», «Історія та культура України», «Історія України», «Історія української культури», «Психологія», «Філософія», «Політологія», «Соціологія», «Суспільство та держава», «Логіка», «Етико-релігійна толерантність», «Інтелектуальна власність», «Релігієзнавство», «Договірне право», «Морське право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Трудове право», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова українська мова», «Англійська мова», «Фізичне виховання».

Матеріально-технічну базу для функціонування кафедри забезпечує лабораторія фізики.

До складу кафедри входять: науково-педагогічні працівники, серед них – 5 доцентів та 4 старших викладачі, навчально-допоміжний персонал.

Викладачі кафедри приймають участь у багатьох навчальних, наукових та громадських заходах інституту. З 2015 навчального року викладачами кафедри видано понад 50 статей та 10 методичних вказівок.

Кафедра ПНіГД активно співпрацює з такими навчальними закладами, як НУ «ОМА», ПДТУ, МДУ.

б) основні пріоритетні напрями наукових досліджень і розробок кафедри

З лютого 2016 р. по грудень 2018 р. кафедра природничо-наукових та гуманітарних дисциплін виконує науково-дослідну роботу за темою «Актуальні проблеми морської освіти». Номер державної реєстрації 0116U003212.

Мета: теоретико-методологічне обґрунтування та практична реалізація актуальних проблем морської освіти.

Галузь застосування: професійна, наукова та технічна діяльність.

Очікувані результати: висвітлення актуальних проблем морської освіти.

Етапи НДР:

1. Гуманітаризація морської освіти України.

2. Вивчення аксіальних магнітних полів феромагнетиків при пропусканні змінних токів. Отримано патент на корисну модель № 47587, реєстрація 10.02.2010 р.

3. Дослідження енергетичних параметрів аксіального трансформатора. Отримано патент на корисну модель №79859, реєстрація 13.05.2013 р.

4. Спосіб отримання колоїдних розчинів. Отримано патент на корисну модель № 92710, реєстрація 26. 08. 2014 р.

ІІ. Публікації викладачів з провідних напрямів наукової роботи кафедри 2015-2017 р.р.

П.І.Б. автора Назва роботи Характер роботи
1 Шайхатдінов А.З. Шайхатдінов А.З. Аналіз практики управління знаннями в провідних портах світу / М.В. Макаренко, А.З. Шайхатдінов // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 30. – С. 349 – 356. Фахове видання
2 Шайхатдінов А.З. Шайхатдинов А.З. Формирование политической элиты в контексте становления гражданского общества независимой Украины/А.З. Шайхатдинов, Е.Л. Самойленко, А.В. Зинковская // Этнопедагогический ежегодник. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, 2015. – Вып. 8. – С. 98 – 101. Тези
3 Шайхатдінов А.З. Шайхатдинов А.З. Особенности профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых специалистов на современном предприятии / А.З.Шайхатдинов, Г.Е. Артёмова, Г.В. Аникина // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 279 – 283. Тези
4 Шайхатдінов А.З. Шайхатдинов А.З. О роли гуманитарных дисциплин при подготовке молодых специалистов в Азовском морском институте / А.З. Шайхатдинов, Г.В. Аникина, Е.Л. Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C. 296 – 301. Тези
5 Шайхатдінов А.З. Шайхатдинов А.З. Роль и место учебных заведений в профессионализации личности молодого специалиста / А.З.Шайхатдинов, Г.В. Аникина, Е.Л. Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C. 301 – 305 Тези
6 Шайхатдінов А.З. Шайхатдинов А.З. Некоторые аспекты создания и применения электронной образовательной среды / А.З. Шайхатдинов, О.Г. Бахарев, Г.В. Аникина, Самойленко Е.Л. // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C. 322 – 326. Тези
7 Шайхатдінов А.З. Шайхатдінов А.З. Дослідження напрямків спеціалізації морських портів України / М.В.Макаренко, А.З. Шайхатдінов / Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Вип. 31. – С. 176 – 183 Фахове видання
8 Анікіна Г.В. Аникина Г.В. Особенности профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых специалистов на современном предприятии / А.З.Шайхатдинов, Г.Е. Артёмова, Г.В. Аникина // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 279 –28. Тези
9 Анікіна Г.В. Аникина Г.В. О роли гуманитарных дисциплин при подготовке молодых специалистов в Азовском морском институте / А.З. Шайхатдинов, Г.В. Аникина, Е.Л. Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C. 296 – 301. Тези
10 Анікіна Г.В. Аникина Г.В. Роль и место учебных заведений в профессионализации личности молодого специалиста / А.З. Шайхатдинов, Г.В. Аникина, Е.Л. Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C. 301 – 305. Тези
11 Анікіна Г.В. Аникина Г.В. Некоторые аспекты создания и применения электронной образовательной среды / А.З. Шайхатдинов, О.Г. Бахарев, Г.В. Аникина, Самойленко Е.Л. // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C. 322 – 326. Тези
12 Антошко В.Я. Антошко В.Я. Особенности аксиального магнитного поля ферромагнетиков / В.Я. Антошко // Наукова думка сучасності і майбутнього: Зб. статей учасників другої практично-пізнавальної конференції. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 10 – 12. Тези
13 Антошко В.Я. Спосіб отримання колоїдних розчинів в безперервному режимі: пат. 104351 Україна / В.Я.Антошко, Ю.Є. Коляда, М.О. Савінков. – № 104351; заявл. 14.07.2015; опубл. 25.01.2016., Бюл. № 2. – 4 с. Патент
14 Антошко В.Я. Антошко В.Я. Определение магнитной проницаемости ферромагнетиков с помощью аксиальных магнитных полей / В.Я. Антошко // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 254 – 257. Тези
15 Антошко В.Я. Антошко В.Я. Особенности аксиальных магнитных полей / В.Я. Антошко // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 257 – 259. Тези
16 Артьомова Г.Є.
Артьомова Г.Є. Дослідження екологічних проблем у морській галузі / А.М.  Берестовий, Г.Є.  Артьомова // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Серія: Економіка. – Т.  ХV. – Вип. 293. – Донецьк, 2014. – С. 86 – 93. Фахове видання
17 Артьомова Г.Є. Артёмова Г.Е. Социальный контекст профессионально-ориентированного общения на иностранном языке / А.С. Иванова, Е.Л.Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 306 – 310. Тези
18 Артьомова Г.Є. Артёмова Г.Е. Особенности профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых специалистов на современном предприятии / А.З. Шайхатдинов, Г.Е.  Артёмова, Г.В. Аникина // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016  р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 279 – 283. Тези
19 Артьомова Г.Є. Артемова Г.Е. О роли гуманитарных дисциплин при подготовке молодых специалистов в Азовском морском институте / А.З. Шайхатдинов, Г.В.Аникина, Е.Л. Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C. 296 – 301. Тези
20 Артьомова Г.Є. Артемова Г.Е. Роль и место учебных заведений в профессионализации личности молодого специалиста / А.З. Шайхатдинов, Г.В. Аникина, Е.Л.Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C. 301 – 305. Тези
21 Бахарєв О. Г. Бахарєв О.Г. Напрями розвитку стратегічного планування на морському транспорті / А.М. Берестовий, А.В. Гуренко, О.Г. Бахарєв // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: Економіка. – Т.ХV. – Вип. 293. – Донецьк, 2014. – С. 142 – 148. Фахове видання
22 Бахарєв О. Г. Бахарев О.Г. Некоторые аспекты создания и применения электронной образовательной среды / А.З.  Шайхатдинов, О.Г. Бахарев, Г.В. Аникина, Самойленко Е.Л. // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C.322 – 326. Тези
23 Белкіна Л.М.
Белкина Л.М. Образование как фактор развития современного общества / Г.Г. Гаркуша, Л.М. Белкина // East European Scientific Journal. – 2015. – № 2. – P. 15 – 17. Іноземне видання
24 Дем'янченко О.П. Демьянченко О.П. Математическое моделирование тепловых процессов в теплоизлучающих цилиндрах на базе метода встречных функционалов / О.П. Демьянченко, Н.А. Сафонов, А.П. Слесаренко // Вісник Харківського національного університету. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – 2015. – Вип. 26. – № 1156. – С.  76 – 85. Фахове видання
25 Дем'янченко О.П. Дем’янченко О.П. Чисельно-аналітичний метод у математичних моделях високотемпературних процесів / А.П. Слесаренко, О.П. Дем’янченко, В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська // Вестник Херсонского национального университета. – 2015. – № 3(54). – С. 467 – 471. Фахове видання
26 Дем'янченко О.П. Демьянченко О.П. Численно-аналитическое моделирование тепловых процессов с помощью идентификации степени черноты поверхности тела / О.П. Дем’янченко // Труды XVII международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики». – Харьков-Сумы, 2015. – С. 87 – 89. Тези
27 Дем'янченко О.П. Демьянченко О. П. Моделирование процессов радиационного теплообмена с помощью идентификации температуры внешней среды во времени / А. П. Слесаренко, О. П. Демьянченко // Математичне моделювання та математична фізика: матеріали всеукраїнської наукової конференції 22 – 25 вересня 2015 р. – Кременчук, 2015. – С.122 – 125. Тези
28 Дем'янченко О.П. Demyanchenko O. Modeling Spherical Area /O.Demyanchenko, V. Vyashenko // Book of Absracts: Eight International Conference on Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, 22 – 27 June 2016, Albena, Bulgari. – Albena, 2016. – P. 37 – 44. Тези
29 Дем'янченко О.П. Демьянченко О.П. Моделирование процесса распространения тепла в сферической области под действием импульсивных источников / В.П.Лященко, Е.Б. Кобильская, О.П. Демьянченко // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2016. – № 3(58). – С. 361 – 365. Фахове видання
30 Дем'янченко О.П. Демьянченко О.П. Алгоритм чисельного розв’язання задачі теплопровідності зі складними умовами теплообміну /О.Б. Кобильська, А.В. Заїка, О.П. Демьянченко // Математичне моделювання та математична фізика: матеріали всеукраїнської наукової конференції 3 – 5 жовтня 2016 р. – Кременчук, 2016. – С. 72 – 73. Тези
31 Дем'янченко О.П. Демьянченко О.П. Математическая модель температурного поля в сферической области / О.П. Демьянченко, В.П. Лященко // Математичне моделювання та математична фізика: матеріали всеукраїнської наукової конференції 3 – 5 жовтня 2016р. – Кременчук, 2016. – С. 64 – 65. Тези
32 Дудко І.А.
Дудко И.А. Проблемы психологического сопровождения спортсменов, с учетом гендерных признаков / И.А. Дудко, Б.Е. Золотухин // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С.311 – 314. Тези
33 Дудко І.А. Дудко И.А. К вопросу о практическом внедрении психологического сопровождения спортсменов / И.А. Дудко, Б.Е. Золотухин // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 314 – 317. Тези
34 Дудко І.А. Дудко И.А. К вопросу о спортивной мотивации в психологии спорта / И.А. Дудко, Б.Е. Золотухин // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С.318 – 321. Тези
35 Зінковська Г.В. Зинковская А.В. Формирование политической элиты в контексте становления гражданского общества независимой Украины / А.З. Шайхатдинов, Е.Л. Самойленко, А.В. Зинковская // Этнопедагогический Ежегодник. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, 2015. – Вып. 8. – С. 98 – 101. Тези
36 Зінковська Г.В. Zinkovskaya A. Various approaches to define the term “maritime logistics” / A. Zinkovskaya, T. Dyachenko, M.Mashinskaya // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 41 – 45. Тези
37 Зінковська Г.В. Zinkovskaya A. Multimodal transportations / A. Zinkovskaya, V. Doskach // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 46 – 48. Тези
38 Зінковська Г.В. Zinkovskaya A. Risks of transportation of packed dangerous goods by sea / A. Zinkovskaya, A. Chalaya // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 95 – 100. Тези
39 Зінковська Г.В. Zinkovska A. Innovative ways of cargo handling operations at port terminals / A. Zinkovska, T.Tokareva, A. Bezusaya // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 100 – 106. Тези
40 Зінковська Г.В. Zinkovskaya A. Containers lost at sea / A. Zinkovskaya, H. Chernyh // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С.107 – 111. Тези
41 Іванова А.С. Иванова  А.С. Социальный контекст профессионально-ориентированного общения на иностранном языке / А.С.  Иванова, Е.Л. Самойленко, Г.Е.  Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 306 – 310. Тези
42 Ковальчук Т.В. Ковальчук Т.В. Проблеми адаптації україномовних селян у російськомовному міському середовищі на початку ХХ ст. / О.В. Лисенко, Т.В. Ковальчук // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. праць. – К: Інститут історії України, 2016. – Вип. 25. – С. 241 – 255. Фахове видання
43 Ковальчук Т.В. Ковальчук Т.В. Християнський храм – прообраз світобудови // Україна на шляху державотворення: історія та сучасність: Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р. – Харків: ХДУХТ, 2016. – С. 161 – 162. Тези
44 Ковальчук Т.В. Ковальчук  Т.В. Готичний архітектурний стиль на теренах України / Т.В.  Ковальчук, В.С.  Абрамов // Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4 листопада 2015  р. – Маріуполь: МДУ, 2015. – С. 89 – 90. Тези
45 Ковальчук Т.В. Ковальчук Т.В. Культурно-просвітницька діяльність української інтелігенції на початку ХХ ст. у контексті адаптації селян до міського середовища / О.В.Лисенко, Т.В. Ковальчук // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2016. – № 1(8). – С. 80 – 91. Фахове видання
46 Коваленко І.В. Коваленко И.В. Изучение механических колебаний математического маятника в курсе «Физика» АМИ НУ «ОМА» с применением компьютерного моделирования // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 260 – 271. Тези
47 Коваленко І.В. Коваленко И.  В. Исследование процесса усталостного разрушения элементов и деталей вспомогательных механизмов и конструкций, имеющих концентраторы напряжений // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 266 – 271. Тези
48 Малярчук Н.Г. Малярчук Н.Г. Олекса Тихий – педагог та мовознавець // Актуальні питання сучасної педагогіки: матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції 11 – 12 грудня 2015 р. – Ужгород, 2015. – С. 26-28. Тези
49 Малярчук Н.Г. Малярчук Н. Г. Топоніміка міста Маріуполя: історія та сучасний стан / О.  Протасова, Н. Г.  Малярчук // Академічні читання: Тематичний зб. наук. праць із соціально-гуманітарних проблем. – Вип. 7(10). – Краматорськ: ДонНАБА, 2016. – С. 78 – 83. Тези
50 Носовська О.Б.
Носовська О.Б. Проблеми та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України / О.Б.Носовська, М.В. Макаренко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 27. – С. 5 – 14. Фахове видання
51 Самойленко О.Л. Самойленко О.Л. Формирование политической элиты в контексте становления гражданского общества независимой Украины / А.З. Шайхатдинов, Е.Л. Самойленко, А.В. Зинковская // Этнопедагогический Ежегодник. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева, 2015. – Вып. 8. – С.98 – 101. Тези
52 Самойленко О.Л. Самойленко О.Л. Социальный контекст профессионально-ориентированного общения на иностранном языке / А.С. Иванова, Е.Л. Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 306 – 310. Тези
53 Самойленко О.Л. Самойленко Е.Л. О роли гуманитарных дисциплин при подготовке молодых специалистов в Азовском морском институте / А.З. Шайхатдинов, Г.В. Аникина, Е.Л. Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C. 296 – 301. Тези
54 Самойленко О.Л. Самойленко Е.Л. Роль и место учебных заведений в профессионализации личности молодого специалиста / А.З. Шайхатдинов, Г.В. Аникина, Е.Л. Самойленко, Г.Е. Артемова // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C.301 – 305. Тези
55 Самойленко О.Л. Самойленко Е.Л. Некоторые аспекты создания и применения электронной образовательной среды / А.З. Шайхатдинов, О.Г. Бахарев, Г.В. Аникина, Е.Л. Самойленко // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – C.322 – 326. Тези
56 Тонких Л.С.
Тонких Л.С. Проблемное обучение высшей математике студентов экономических специальностей // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 327 – 332. Тези
57 Тонких Л.С. Тонких Л.С. Управління фондом оплати праці персоналу промислових підприємств / Ф.Л. Перепадя, Л.С. Тонких // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – № 5. – С. 550 – 554. Фахове видання
58 Тонких Л.С. Тонких Л.С. Управління витратами на оплату праці персоналу промислових підприємств [Електронний ресурс] / Ф.Л. Перепадя, Л.С. Тонких //Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 7(2). – С. 34 – 38. Фахове видання

 

ІІІ. Робота із студентами 2015-2017 р.р.

 1. Олімпіада з дисципліни «Українська мова». Анікіна Г.В., 22 листопада 2015 р. Переможці Косяк А., Косаренко В.
 2. Студентський БРЕЙН-РИНГ «Україна починається з нас» (до свята української писемності) 18 листопада 2015 р. Анікіна Г.В., Ковальчук Т.В. Учасники: курсанти 1-го курсу спеціальності «Судноводіння».
 3. Студентська конференція «My ship boarding training». Бєлкіна Л.М., 2015 р. Учасники: курсанти 3-го курсу спеціальності «Судноводіння».
 4. Студентська конференція «Видатні мореплавці». Бєлкіна Л.М., 2015 р. Учасники: курсанти 2-го курсу спеціальності «Судноводіння».
 5. Студентська конференція «Types of ships». Бєлкіна Л.М., Артёмова Г.Е., 25 березня 2016 р. Учасники: курсанти 1-го курсу спеціальності «Судноводіння».
 6. Міжкафедральна студентська конференція «Types of vessels». Зінковська Г.В., Самойленко О.Л., 21 жовтня 2015 р. Учасники: студенти 2-го курсу спеціальності «Менеджмент»та курсанти 2-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок».
 7. Міжкафедральна студентська конференція «Business communication». Зінковська Г.В., Самойленко О.Л. Учасники: студенти 4-го курсу спеціальності «Менеджмент»та курсанти 4 курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок».
 8. Міжкафедральна студентська конференція «Safety measures during mooring operations». Іванова А.С., Артьомова Г.Є., Ткаченко В.Б. Учасники: курсанти 2 та 3 курсів спеціальності «Судноводіння».
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства» 4 листопада 2015 р., МДУ, Маріуполь. Науковий керівник – Ковальчук Т. В. Курсант 1-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» Абрамов В. отримав Диплом 1 ступеня під час роботи секції «Традиція як чинник сталого розвитку суспільства».
 10. Олімпіада з дисципліни «Історія України». Ковальчук Т.В., 23 листопада 2015 р. Переможці: Дмитрієв М., Косаренко В., Лепорський С., Луковников С.
 11. Олімпіада з дисципліни «Українська мова». Анікіна Г.В., 28 листопада 2016 р. Переможці: Курсенко Д., Сергін С., Левтеров В.
 12. Студентський БРЕЙН-РИНГ «Україна починається з нас» (до свята української писемності та роковин Революції Гідності в Україні) 18 листопада 2016 р. Організатори: Анікіна Г.В., Ковальчук Т.В. Учасники: курсанти 1 курсу спеціальності «Судноводіння».
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства» 9 листопада 2016 р., МДУ, Маріуполь. Наукові керівники – Анікіна Г.В., Ковальчук Т.В. Курсант 1-го курсу спеціальності «Судноводіння» Ільчук М. отримав Диплом 1 ступеня, а студентка 2-го курсу спеціальності «Менеджмент» – Диплом 3 ступеня під час роботи секції «Традиція як чинник сталого розвитку суспільства».
 14. Олімпіада з дисципліни «Історія та культура України». Ковальчук Т.В., 28 листопада 2016 р. Переможці Майборода І., Бондаренко М., Ємельянов С., Третьяков О.