logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Середа, листопада 22, 2017
sitemap

ik mor per


НАВЧАЛЬНА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КАФЕДРИ "МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"

 

Кафедра «Морські перевезення» (МП) заснована 1 вересня 2016 року, завідувач кафедрою, доктор технічних наук, професор Берестовой Анатолій Михайлович.

Навчальна діяльність кафедри: кафедра здійснює навчальний процес для курсантів та студентів спеціальностей:

1. «Судноводіння», з наступних дисциплін: теорія та будова судна, технологія перевезення вантажів, океанські шляхи світу, морехідні якості суден, метеорологія і океанографія, експлуатація спеціалізованих суден, теоретична механіка, опір матеріалів, основи охорони праці, основи електротехніки, безпека та охорона на морі, безпека життєдіяльності, основи медичних знань, основи медичних знань та виживання в екстремальних умовах, охорона праці та цивільний захист.

2. «Експлуатація суднових енергетичних установок», з наступних дисциплін: теорія, будова судна та рушії, охоронні заходи на судні, електротехніка, технічна хімія, технологія використання робочих речовин, екологія і охорона навколишнього середовища.

3. «Менеджмент», з наступних дисциплін: системи технологій та морські транспортні засоби, безпека людини та охорона навколишнього середовища, охорона праці в галузі.

Матеріально-технічною базою для функціонування кафедри є спеціалізовані лабораторії та аудиторії, у яких забезпечується проведення лекційних, практичних та лабораторних занять з навчальних дисциплін кафедри.

Якісна підготовка курсантів (студентів) здійснюється у відповідності з міжнародними і національними нормативами і вимогами до їх знань та практичних навичок.

Склад кафедри (науково-педагогічні працівники): 1 доктор технічних наук, професор; 1 кандидат технічних наук, професор; 2 кандидати технічних наук, доценти; 2 ст. викладача, 2 аспіранта, а також навчально-допоміжний персонал із 3 осіб: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборант.

Кафедра активно співпрацює з такими навчальними закладами, як НУ «ОМА», Дунайський Морський інститут, м. Ізмаїл, Приазовський Державний Технічний Університет, м. Маріуполь, Херсонська державна морська академія, Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова (НУК), м. Миколаїв, ВНУ ім. В. Даля, а так само з Маріупольським морським торговельним портом та іншими вузами України та підприємствами морської галузі.

Основні напрями та підсумки наукових досліджень і технічних розробок кафедри полягають у наступному:

Технічна діяльність кафедри:

1. Силами кафедри розроблений і виготовлений опитовий басейн для проведення лабораторних робіт і наукових досліджень особливостей плавання суден у льодових умовах, виготовлено 6 моделей суден: криголама, суховантажного судна, лоцманського катера та ін.

2. Оформлена заявка на ім'я НУ «ОМА» на отримання патенту «Опытовый бассейн плавания судов в ледовой обстановке»; передбачається оформлення ще 2 патентів по цій темі, та іншими темами НДР кафедри.

Наукова діяльність кафедри:

Тема основного напряму науково-дослідної роботи кафедри на 2016 / 2019 р.р. «Підвищення безпеки мореплавства та удосконалення технологій морських перевезень вантажів».

Співробітники кафедри беруть участь у науково-технічних міжнародних і загальновузівських конференціях; публікують результати наукової роботи у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Основні публікації кафедри в 2015/2016г.р. провідними напрямами наукової роботи:

1. Оформлені два звіту про держбюджетну науково-дослідну роботу кафедри № ДР 0116U002060 «Забезпечення безпеки мореплавства в Маріупольському морському регіоні» и № ДР0116U002061 «Підвищення ефективності мореплавства в морському регіоні Східної України», в яких відображені 27 науково-дослідницьких статей.

2. У збірнику АМІ НУ «ОМА» Матеріали всеукраїнської конференції «Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту» опубліковано 10 наукових статей.

3. У зарубіжних наукових виданнях опубліковано дві статті: Khlopetskaya L.F., Zinchenko S.G. «Operational safety of industrial transport vessels in seaport harborage» International Scientific and Practical Conference «WORLD Science» (October 27-28, 2016, Dubai, UAE), S. Zinchenko, A. Parkhotko, L. Khlopetskaya «Controlling introduction in the seaport technology systems» TEKA Vol. 16, No 3, Lublin-Rzeszow, Poland.

4. У збірнику НУ «ОМА» 3 наукові статті.

5. У вітчизняних наукових виданнях опубліковано 10 наукових статей (за матеріалами Міжнародних науково - технічних конференцій Вузів України Києва, Харкова, Одеси, Сєверодонецька та ін.

Відомості про науково-дослідницької роботи і інноваційній діяльності перспективних науковців кафедри та студентів.

У 2016-2017 навчальному році науковий потенціал кафедри складає:

1. Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють над підвищенням свого наукового ступеня включаючи 2 аспіранта денної аспірантури – 8 осіб.

2. Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях кафедри – 6 осіб.

Майбутнє науки кафедри Морських перевезень: планується написання навчальних посібників, підручників, кандидатських і докторських дисертацій, а також створення відповідної лабораторної, науково-дослідницької та експериментальної бази.