logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Понеділок, лютого 26, 2018
sitemap

Потапова Наталія Миколаївна

 

potapova Потапова Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

 

Дисципліни, які викладаються:

1. Економіка та фінанси підприємства

2. Теорія економічного аналізу

3. Самоменеджмент

4. Економічна теорія

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

1. Економіка та фінанси підприємства

Форма навчання
Курс, спеціальність Посилання
ДЕННА 2-МО контр. питання
ЗАОЧНА МО-3 контр. питання

 

2. Теорія економічного аналізу

Форма навчання
Курс, спеціальність Посилання
ДЕННА 2-МО контр. питання
теми рефератів
ЗАОЧНА МО-3 контр. питання
теми рефератів

 

3. Самоменеджмент

Форма навчання
Курс, спеціальність Посилання
ДЕННА 4-МО контр. питання

 

4. Економічна теорія

Форма навчання
Курс, спеціальність Посилання
ДЕННА 3-ЕСЕУ контр. питання
теми рефератів

 

Потапова Н.М. автор понад 60 науково-методичних робіт, серед яких 35 статей у фахових виданнях. Має міжнародні публікації такі, як «Роль та значення логістичної діяльності підприємства для підвищення його конкурентоспроможності» - 2015 р; (індекс скопус); «Дослідження економічної сутності транспортної послуги та її впливу на економічний розвиток регіону» - 2015 р; (індекс скопус); «Напрямки розвитку транзитного потенціалу України за рахунок логістичної інфраструктури її регіонів» (Montreal, Canada, 2015, РИНЦ Science Index). Брала участь у міжнародних науково-практичних конференціях в Словаччині, Білорусії (Гомель), Росії (Санкт-Петербург, Іркутськ).

Коло наукових інтересів – проблеми розвитку соціально-економічних процесів регіонів України, формування інноваційно орієнтованої економіки.