logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Середа, листопада 22, 2017
sitemap

Наукова і науково-технічна робота кафедри МіПМТ

globus9

Наукова і науково-технічна

діяльність кафедри

"МЕНЕДЖМЕНТ І ПІДПРИЄМНИЦТВО

НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ"

I. Загальна інформація про діяльність кафедри

Кафедра «Менеджмент і підприємництво на морському транспорті» (МіПМТ) була створена 1 вересня 2003 року. Кафедра здійснює підготовку фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр», та «спеціаліст» згідно з Ліцензію Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України за напрямами:

 • 0306 Менеджмент
 • 6.030601 Менеджмент
 • 7.03060101 Менеджмент організацій

Засновник кафедри та її завідувач Лисий Олександр Пилипович – кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент ТАУ, академік МКАУ, відомий в морській галузі фахівець з управління, організатор та педагог. Під його керівництвом кафедра з початку своєї діяльності до сьогодні отримує значний розвиток, комплектується фаховим професорсько-викладацьким складом, розробляє науково-методичне забезпечення дисциплін, забезпечує якість контрольних заходів, курсових і розрахунково-графічних робіт, постійно поширюється матеріально-технічна база.

Навчання курсантів і студентів спеціальності здійснюється з використанням сучасних методів активного здобуття знань, розвитку творчих здібностей, фізичного і духовного вдосконалення, спрямоване на прищеплення прагнення до постійного оновлення знань.

Кафедра активно співпрацює з роботодавцями. Результатом такої співпраці є те, що випускники кафедри працюють керівниками і головними спеціалістами підприємств, фірм та організацій різних форм власності у секторі морського транспорту: суднохідних, стивідорних, брокерських, сюрвейєрських, агентських та експедиторських компаніях, транспортних відділах зовнішньоекономічних фірм та інших підприємств пов'язаних з зовнішньоторговельними перевезеннями.

Постійною практикою на кафедрі стало проведення щорічних Міжнародних, Всеукраїнських конференцій та олімпіад.

До складу кафедри входять 22 науково-педагогічних працівника: 4 доктора економічних наук, професора; 8 – кандидатів економічних наук, доцентів; 9 – старших викладачів (кожний з яких є аспірантом).

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

Агентування та експедирування суден, Адміністративний менеджмент, Адміністративне право, аудит, Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність, Глобальний транспортний ринок, Господарське право, Державне регіональне управління, Договірне право, Економіка водного транспорту, Економіка морської галузі, Економіка та фінанси підприємств, Економічна теорія, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Інвестиційна діяльність в судноплавстві, Комерційна експлуатація водного транспорту, Контролінг та адміністрування економіки, корпоративне управління, Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент і адміністрування на підприємствах морського транспорту, менеджмент організацій, Міжнародні економічні відносини, Морське право, Морське страхування, Облік і аудит, Організація роботи менеджера, Основи круїзного бізнесу, Підприємництво в судноплавстві, Підприємницьке право, Правознавство, Публічне адміністрування, Регіональна економіка та екологія, Теорія економічного аналізу, Технологія перевезення вантажів, Транспортний менеджмент, Трудове право, Управлінські рішення на МТ, Управління змінами, Управління і планування роботою флоту, Управління конкурентоспроможністю в судноплавстві, Управління персоналом, Управління проектами, Управління якістю, Фінанси гроші та кредит, Фінансовий менеджмент, Фрахтування на морському транспорті, Юридична відповідальність.

II. Напрями наукової діяльності кафедри

 1. Комплексний економічний розвиток регіонів.
 2. Методичні проблеми управління морегосподарським комплексом.
 3. Регіональний менеджмент на підприємствах морської галузі.

III. Список опублікованих наукових робіт викладачів кафедри за 2011-2012 рік

Назва методичного матеріалу Призвище автора
1 Модель стратегии для выхода на международный рынок предприятий морского транспорта // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 9-17. Лисий О.П.
2 Инновационные методы и пути их реализации в процессе высшего морского образования // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 18-23. Лисий О.П.
3 Проблемы развития судоходства в Азово-Черноморском регионе // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 24-29.

Лисий О.П.,

Калініна А.Г.

4 Застосування маркетингової інформаційної системи в управління підприємствами морської галузі // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 30-37. Макаренко М.В.
5 Управленческая структура инвестиционного проекта на МТ // «Сталий розвиток економіки», №11, - 2011. – С. 138-144. Дем'янченко А.Г.
6 Структура команды инвестиционного проекта на МТ // IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології в економіці і управлінні підприємствами, програмами і проектами», м. Харків, МАУ ім. Жуковського ХАІ. – 2011. – С. 157-159. Дем'янченко А.Г.
7 Тенденции развития морских торговых портов Украины // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки: матеріали науково-практичної конференції 19 грудня 2011. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2011. – С. 4-7. Дем'янченко А.Г.
8 Интернет-бизнес – новая технология работы турфирм // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації: матеріали науково-практичної конференції 6 грудня 2011. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2011. – С. 4-5. Дем'янченко А.Г.
9 Стратегия развития крупного бизнеса в транспортном аспекте // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 38-44. Дем'янченко А.Г.
10 Анализ состояния и тенденции развития морских портов Украины // «Економіст», №5. – 2012. – С. 43-47. Дем'янченко А.Г.
11 Економічні переваги застосування вузлової моделі перевезень на морському транспорті та перспективи росту їх використання в Чорноморському та Азовському регіонах // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 45-53. Волощук М.В.
12 Планування як засіб управління регіональним розвитком // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУ АМ. – Сборник научных трудов. – Одесса -Севастополь-Донецк: Дон НУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – С. 434-439.

Гаркуша О.М.,

Макаренко М.В.

13 Організаційно-економічний механізм розвитку морського транспорту // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. – 2011. - №5 (159) частина 2. – С. 65-69.

Гаркуша О.М.,

Нечаєв Г.І.
14 Разработка моделей и алгоритмов по принятию решений в аварийных ситуациях на судне // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. – 2011. - №5 (159) частина 2. – С. 251-255.

Гаркуша О.М.,

 

Нечаєв Г.І.
15 Управління конкурентоспроможністю підприємств регіонів України на міжнародних ринках // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетингова освіта в Україні. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 538-545.

Гаркуша О.М.,

 

Макаренко М.В.
16 Концепции работы сухого порта в рамках стратегии развития грузового таможенного комплекса // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 187-188.

Гаркуша О.М.,

 

Ходарина Х.В.

17 Тенденції розвитку морської освіти в сучасних умовах // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 69-72.

Гаркуша О.М.,

Гаркуша Г.Г.,

Ломов А.А.,

Осадча О. В.

18 Современные методы анализа данных в финансово-кредитной сфере // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. Праць. – Маріуполь: ДВНЗ “Призов. держ. техн. ун-т», 2011. – №2 (22). – 2011. – с. 149-156. Фахове видання.

Минц О.Ю.,

Хаджинова О.В.

19 Інвестиційний механізм в фінансовій санації підприємств //   Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2012. – Т.3. – С.127-131. Фахове видання.

Хаджинова О.В.,

Мінц О.Ю.

20 Эффективность функционирования интегрированных систем управления организацией // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2012»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2012 – с.100-101. Булахова О.І., Хаджинова О.В.
21 Роль и основные задачи куратора в системе высшего образования // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2012»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2012 – с.327-328. Хаджинова О.В.
22 Формування маркетингового підходу до управління житлово-комунальним господарством регіону // Маркетинг: теорія і практика: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ. – 2012. – № 18. – С. 213-218. Потапова Н.М.
23 Регіональний аспект управління ресурсозбереженням за нових економічних умов // Сучасна економічна наука: теорія та практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 17-18 листопада 2011 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 276-278. Потапова Н.М.
24 Взаємодія процесуальних принципів і міжнародних норм права в інституті зустрічного позову в господарському судочинстві // Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. – № 1-2011. С.31-39. Ніколенко Л.М.
25 Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві до 1917 року // Часопис Київського університету права.-К.:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.-2011.-№ 3 .-С.152-156. Ніколенко Л.М.
26 Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві з 1917 року до сучасного періоду // Часопис Київського університету права.-К.:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.-2011.- №4 .-С.232-238. Ніколенко Л.М.
27 Інноваційні методи навчання студентів економічного профілю. – «Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі»: [Текст]: [тези]. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Том 5. – с.22- 25. Колодяжна І.В.
28 Механізм управління оборотними активами у торгівельних підприємствах. – Зб. наук. праць МАУП. [Текст] Випуск 4 – м. Маріуполь, МФ ТОВ „Друкарня „Новий світ”, 2012. – с.69 – 78. (Стаття ВАК) Колодяжна І.В., Логвінов Ю.В.
29 Організація та регулювання розвитку малого бізнесу в Україні. – Науковий вісник НЛТУ України: Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.19. – С 219- 223. (Стаття ВАК) Колодяжна І.В.
30 Проблеми розвитку малого бізнесу на Україні //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку, Львів: НТЛТУ, 2011 – С.120-122. Колодяжна І.В.
31 Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів // Актуальні проблеми Економіки. - №8(122). – 2011. – 259-265 с. Макаренко М.В.
32 Теоретична модель конкурентоспроможності регіону // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Механізм підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки» : Серія «Економіка». – Т ХІІ, вип.. 188, ч. 2. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. - 90-102 с. Макаренко М.В.
33 Методи управління регіональним розвитком // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки : [ Текст]: Випуск 27: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – Ч. ІІІ. – 163-167 с. Макаренко М.В.
34 Концептуальні основи управління конкурентоспроможним розвитком регіонів // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки: [ Текст]: Київ – №9(123). – 2011, 178-185 с. Макаренко М.В.
35 Оцінка інвестиційної привабливості регіону // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Вип. 46: [ Текст]: Запоріжжя: ЗДІА 2011, 182-191 с. Макаренко М.В.
36 Manpower role in transport logistics in globalization // Teka Kom. Mot. i Energ. Roln. – OL PAN, 2011, 11 A P.184-189.

Nechaev G,

Garkusha G.

37 Економічна природа регіонального розвитку та його значення в сучасній економіці // Інвестиції: [ Текст]: Київ – №20. – 2011, стр.122-129. Макаренко М.В., Гончаров Є.В.
38 Методологічні принципи управління конкурентоспроможним регіональним розвитком // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки: [ Текст]: Київ – №11(125). – 2011, С. 182-189. Макаренко М.В.
39 Напрямки розвитку інвестиційний процесів в регіонах України // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право : [ Текст]: Спецвипуск Т.2. – Донецьк: Донецький національний університет, 2011. – Т. 2. – 57-61 с. Макаренко М.В.
40 Оцінка інноваційного потенціалу як інструмент управління інноваційним розвитком регіону // Науковий журнал Маркетинг і менеджмент інновацій: [ Текст]. - Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», – 2011.  - № 3, Том 1.  – 62 - 72 с. Макаренко М.В.
41 Мотивація інноваційної діяльності підприємств України та процеси світової інтеграції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: [ Текст]. - Полтава: ПУЕТ,– 2011. - №2 (47). – 74-78 с.

Макаренко М.В., 

Гончаров Є.В.

42 Формування регіональної кластерної політики // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки : [ Текст]: Київ – №12(126). – 2011, С. 197-208 с. Макаренко М.В.
43 Науково-методичні засади формування маркетингової інформаційної системи регіону // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Сталий розвиток економіки: [ Текст]: Тернопіль – №7(10). – 2011, 232-238 с. Макаренко М.В.
44 Методи забезпечення управління конкурентоспроможністю регіонів // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ»: [ Текст]. - Луганськ: СНУ імені В. Даля,– 2012. - №1 (5). – 142-147 с. Макаренко М.В.
45 Теоретичні основи регіонального інформаційно-аналітичного забезпечення // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки: [ Текст]: Київ. – №1(127). – 2012. - 183-191 с. Макаренко М.В.
46 Імідж регіону як головний чинник його конкуретноспроможності // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки: [ Текст]: Київ. – №2(128). – 2012. - 180-187 с. Макаренко М.В.
47 Класифікація чинників конкурентоспроможності регіонів // Прометей, регіональний збірник наукових праць з економіки, Донецьк, 2011. - №3(36) –  56-61 с. Макаренко М.В.
48 Механізм управління формуванням конкурентних переваг регіону // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки: [ Текст]: Київ. – №3(129). – 2012. -  215-223 с. Макаренко М.В.
49 Управління економічним потенціалом регіону як основою формування конкурентних переваг регіону // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки: [ Текст]: Київ. – №4(130). – 2012. - 217-224 с. Макаренко М.В.
50 Стратегії управління розвитком промислового підприємства // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. - Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2011. - Т.2. - 288 с. (240-246). Макаренко М.В.
51 Захист дітей-біженців як складова соціального захисту дітей в Україні. Университетская наука – 2012: Социальная работа. Социология: 8 международная научно-практическая конференция, М: Мариуполь, 24-26 апреля 2012 г.Мариуполь : ПГТУ, 2012. - 310-313 с. Шайхатдінов А.З.
52 Соціальна політика як знаряддя реалізації системи соціального захисту. Университетская наук-2012: Международная научно-практическая конференция, 24 апреля 2012 г.Мариуполь: ПГТУ, 2012.-Т.3. - 238-239 с. Шайхатдінов А.З.
53 Влияние массовой культуры на социокультурную среду в Украине. Медико-социальная, социально-средовая и профессиональная, реабилитация как основа интеграции инвалидов в общество. Материалы международной научно-практической конференции (посвященной 80-летию Даггосуниверситета), 17 декабря 2011, г. Махачкала: ИП Овчинников (АЛЕФ), 2012. - 234-239 с. Шайхатдінов А.З.
54 Становление и развитие молодежного туризма в Украине. Особенности формирования и развития здорового образа жизни: факторы и условия: материалы 2 Международной научно-практической конференции (27 апреля 2012 года) / отв. Ред.. Ю.Ю. Шурыгина. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2012. - 240-241 с.. Шайхатдінов А.З.
55 Проектування процедури формування стратегій конкурентоспроможного розвитку підприємництва. Вісник Приазовського державного технічного університету . Сер. Економічні науки: Зб. наук. праць. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011.№2 (22).-2011. - 73-82 с. Шайхатдінов А.З., Макаренко М.В.
56 Современные тенденции и перспективы инвестирования предприятий металлургического комплекса. «Стратегии и политики менеджмента в современной экономики» 30-31 март 2012/Академия экономики Молдавии: г.Кишинев, Молдова. - 155-160 с. Бессонова С.І.
57 Роль нематеріальних активів у інноваційній діяльності промислового підприємства/Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» 22-23 лютого 2012 р. / МЕГІ: м. Макіївка. Збірка тез доповідей учасників. - 99-100 с. Бессонова С.І.
58 Особливості використання на підприємстві логістичної концепції «just-in-time» // Наукові праці Національного університету харчових технологій, № 40 – К., 2011. – 12-15 с. Загородня Ю.В.

IV. Загальні результати науково-дослідницької роботи кафедри

В рамках наукових досліджень, які виконуються кафедрою, забезпечені наступні загальні результати.

 1. Проведений аналіз економічного розвитку регіонів в умовах конкуренції.
 2. Сформульовані методологічні засади регулювання міжгалузевих зв'язків регіонів.
 3. Визначений механізм формування новітніх форм оптимізації господарства.
 4. Проведений аналіз сучасних тенденцій розвитку морегосподарського комплексу регіону.
 5. Узагальнені методичні проблеми управління морегосподарським комплексом регіону.
 6. Проведена оцінка ступеню інфраструктурного забезпечення комплексного розвитку морегосподарського комплексу регіону.
 7. Обґрунтовані теоретично-методологічні основи розвитку регіонального менеджменту на підприємствах морської галузі.
 8. Вказані методологічні засади регіонального управління підприємствами морської галузі.
 9. Сформований організаційно-економічний механізм регулювання управлінської діяльності.

Публікація матеріалів досліджень приведено у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій, в т.ч.:

 • Матеріали науково-технічної конференції «Актуальні питання менеджменту й логістики на транспорті» 22-23 травня 2008 р.
 • Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Шляхи удосконалення управління на морському транспорті в сучасних умовах» 4-5 червня 2010 р.
 • Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні тенденції і перспективи розвитку море господарського комплексу України» 15-16 червня 2011 р.
 • Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі» 20 квітня 2012 р.

V. Науково-дослідницька робота курсантів (студентів) кафедри

Науково-дослідницька робота курсантів та студентів виконується у відповідності з напрямами наукової діяльності кафедри.

Проведені науково-практичні конференції та круглі столи за участю курсантів (студентів):

 1. Економічні та соціально-політичні проблеми України в умовах глобалізації.
 2. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації.
 3. Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки.
 4. Організаційно-правовий механізм управління портами в контексті сучасних тенденцій реформування галузі».

V. Результати роботи аспірантів та докторантів кафедри

1. Аспіратами кафедри підготовлено:

 • 58 наукових публікацій;
 • 37 виступів на науково-технічних конференціях;
 • 8 навчально-методичних та наукових посібників;
 • 26 методичних матеріалів з дисциплін кафедри.

2. Двоє викладачів отримали вчене звання доцент кафедри.

3. Один викладач підготовив і успішно захистив докторську дисертацію.