logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Середа, листопада 22, 2017
sitemap

Наукова і науково-технічна робота кафедри ЕіІТ

laptop1

НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

діяльність кафедри

"Електрообладнання і інформаційні технології"

I. Загальна інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри

а) коротка довідка про кафедру

Кафедра «Електрообладнання та інформаційні технології» (ЕіІТ) заснована у 2005 році, здійснює і організує навчальний процес для студентів і курсантів спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Менеджмент організації морського транспорту».

На кафедрі викладаються дисципліни: «Інформаційні технології», «Інформаційні системи і технології», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Матеріалознавство і технологія матеріалів», «Електроніка та електронні засоби управління», «Електрообладнання суден та його експлуатація», «Автоматизовані комплекси судноводіння» інші профільні предмети, а також ряд загальнотехнічних дисциплін.

Матеріально-технічну базу для функціонування кафедри є лабораторії електронної мікроскопії, механічних випробувань, механізмів, машин і деталей машин, електрообладнання суден. Навчання здійснюється в п'яти комп'ютерних класах.

До складу кафедри входять:

 • науково-педагогічні працівники, серед них – 2 професори, 2 доцента;
 • навчально-допоміжний персонал.

Викладачі кафедри приймають участь у багатьох навчальних, наукових та громадських заходах інституту, в розробках міжнародного проекту «Tempus» (Німеччина-Австрія-Україна). За останні роки викладачами кафедри видано 4 монографії, понад 200 статей, 5 методичних посібників та понад 50 методичних вказівок.

Кафедра ЕіІТ активно співпрацює з такими навчальними закладами, як НУ "ОМА", ПДТУ, МДУ, ОМУ.

б) основні пріоритетні напрями наукових досліджень і розробок кафедри

1. Інформаційні та комунікаційні технології.

1.1. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.
1.2. Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем.
1.3. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу.

Отримано патент на корисну модель «Спосіб індивідуального навчання за допомогою комп'ютера», з даної тематики викладачі кафедри брали участь у міжнародних конференціях в Приазовському державному технічному університеті, Одеському національному морському університеті.

2. Удосконалення методик препарування об'єктів електронної мікроскопії.

Проведено відбір об'єктів вивчення електронної мікроскопії (сталей і чавунів, які використовуються в суднобудуванні і судноремонті) та методики їх препарування. Підготовлені фольги і репліки. Проводиться мікроаналіз структури і зламів сталей і чавунів на РЕМ-100У, ПЕМ-100 з наступною систематизацією отриманих результатів (виготовлення фотознімків).

3. Спільно з ПДТУ під керівництвом д-ра техн. наук, професора Суглобова В.В. проводиться робота над удосконаленням технічного стану металоконструкцій.

 

ІІ. Публікації викладачів з провідних напрямів наукової роботи кафедри за останні 5 років

 1. Просвечивающая электронная микроскопия при анализе изломов и дефектов деталей судового оборудования / Н.Х. Соляник, Г.Г. Гаркуша, И.В. Сагиров, О.В. Жерлицина. – Мариуполь: АМИ ОНМА, 2012. – 105 с.
 2. Механизмы организации черноморского экономического сообщества в стимулировании развития портов Украины: Монография / Ю.В. Макагон, Г.Г. Гаркуша, В.В. Барышникова, А.В. Грузан. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 316 с.
 3. Определение твердости материалов и изделий: методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Материаловедение и технология материалов» / Сост. Г.Г. Гаркуша, О.В. Жерлицина. – Мариуполь: АМИ ОНМА, 2012. – 16 с.
 4. Проектирование баз данных автоматизированных информационных систем: метод. пособие / Г.Г. Гаркуша, И.В. Сагиров. – Мариуполь: АМИ ОНМА, 2012. – 108 с.
 5. Гаркуша Г.Г. Использование информационных технологий в системе высшего образования / Г.Г. Гаркуша, К.В. Ходарина // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції 14-17 вересня 2010. – Київ – Севастополь 2010. – С. 195 – 196.
 6. Гаркуша Г.Г. Тенденции развития морского судоходства в рамках международного сотрудничества / Г.Г. Гаркуша // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23-25 травня 2011. – Маріуполь: МГУ, 2011. – С. 68 – 70.
 7. Гаркуша Г.Г. Проблеми забезпечення захисту інтелектуальної власності при використанні інформаційних технологій / Г.Г. Гаркуша // Сучасні тенденції і перспективи розвитку морегосподарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 15-16 червня 2011 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА. – С. 51 – 54.
 8. Власов В.Т. Исследование влияния жесткости стрелы портального крана на привод механизма поворота / В.Т. Власов, В.А. Михеев, Г.Г. Гаркуша, В.П. Мисюра // Сучасні тенденції і перспективи розвитку морегосподарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 15-16 червня 2011 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА. – С. 146 – 147.
 9. Сагиров И.В. Облачные технологи / И.В. Сагиров, К.В. Ходарина, К.И. Чомаков // Сучасні тенденції і перспективи розвитку морегосподарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 15-16 червня 2011 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА. – С. 70 – 71.
 10. Сагиров И.В. Global maritime distress and safety system / И.В. Сагиров, Т.А. Андрианова, О.В. Жерлицина, И.С. Гладышко // Сучасні тенденції і перспективи розвитку морегосподарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 15-16 червня 2011 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА. – С. 72 – 74.
 11. Сагиров И.В. Steam Turbine Governing System / И.В. Сагиров, Т.И. Марченко, Т.А. Андрианова // Сучасні тенденції і перспективи розвитку морегосподарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 15-16 червня 2011 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА. – С. 75 – 76.
 12. Соляник М.Х. Ультразвуковая ударная обработка сварных соединений и наплавленных деталей цилиндрической формы, с использованием установки УЗГ 300 в судостроении и судоремонте / М.Х. Соляник, Г.Г. Гаркуша, О.В. Жерлицина // Сучасні тенденції і перспективи розвитку морегосподарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 15-16 червня 2011 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА. – С. 55 – 58.
 13. Соляник М.Х. Препарирование объектов электронной микроскопии / М.Х. Соляник, Г.Г. Гаркуша, О.В. Жерлицина // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2011. – Вип. № 22. С. 124 – 128.
 14. Иванов В.П. Использование программы 3D MAX для моделирования объектов судна / В.П. Иванов, В.Г. Винникова, Ю.А. Кубрак, Я.А. Вирченко // Сучасні тенденції і перспективи розвитку морегосподарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 15-16 червня 2011 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА. – С. 59 – 61.
 15. Суглобов В.В. Анализ состояния механизмов в процессе проведения экспертного обследования автопогрузчиков / В.В. Суглобов // Університетська наука-2011: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – С. 52-55.
 16. Суглобов В.В. Технологическая универсальность вилочных автопогрузчиков морских и речных портов / В.В. Суглобов // Університетська наука-2011: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – С. 55-57.
 17. Суглобов В.В. Повышение эксплуатационной надежности автопогрузчиков морских портов / В.В. Суглобов // Університетська наука-2011: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – С. 58-60.
 18. Ходарина К.В. Автоматизированное диагностирование судового микроклимата с использованием аппарата нейронных сетей / К.В. Ходарина, О.В. Жерлицина // Вісник Приазовського державного технічного університету 2011. – Вип. № 22. С. 136 – 138.
 19. Гаркуша Г.Г. Методология, теория и практика формирования отраслевого образовательного пространства / Г.Г. Гаркуша // Международная научно-практическая конференция, 21 - 22.11.2011. – СПб: Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. – 2011.
 20. Гаркуша Г.Г. Задачи развития морской транспортной инфраструктуры востока Украины / Г.Г. Гаркуша, А.Ф. Лысый // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ЧЭС и ГУАМ, вересень, 2012. – Болгарія: Свіштов. – С. 188 – 190.
 21. Суглобов В.В. Бъдещето въпроси от света на науката – 2012 / В.В. Суглобов, В.Л. Михеев, Г.В. Ткачук // Материалы за 8-a научна практична конференция. София. 17 –25.12.2012. –Болгария. София: Бял ГРАД-БГ.2012. – Том 39. –Технологии. –С. 35-38.
 22. Суглобов В.В. Применение автоматизированного метода определения входных данных для расчета и синтеза конструкции портального крана / В.В.Суглобов, В.Л.Михеев, Г.В. Ткачук // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference "Dni vedy 2012" – Dil 89. T'echnicke vedy,:Praha. – Str. 64 – 66.
 23. Гаркуша Г.Г. Структура підготовки до професійної діяльності як фактор підвищення якості людського капіталу / Г.Г. Гаркуша // Сучасні тенденції і перспективи розвитку морегосподарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 15-16 червня 2011 р. – Маріуполь. – С. 19 – 20.
 24. Гаркуша Г.Г. Системы создания интерактивных презентаций / Г.Г. Гаркуша, В.П. Иванов, И.В. Сагиров // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 73 – 78.
 25. Гаркуша Г.Г. Обробка зображень за допомогою математичного пакете MathCAD / Г.Г. Гаркуша, С.И. Володин, И.В. Сагиров // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 79 – 83.
 26. Гаркуша Г.Г. Искусственный интеллект в управлении судовым оборудованием / Г.Г. Гаркуша, С.И. Володин, И.В. Сагиров, А.В. Усик // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 84 – 86.
 27. Сагиров И.В. Системы автоматизированного проектирования в судостроении / И.В. Сагиров, Г.Г. Гаркуша, В.П. Иванов, А.А. Паталай // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 87 – 95.
 28. Винникова В.Г. Принцип гироскопа и приборы на его основе / В.Г Винникова, И.В. Сагиров, К.В. Ходарина, Д.С. Маркуца // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 96 – 100.
 29. Сагиров И.В. Влияние некоторых дефектов в сталях на прочность судовых деталей и конструкций / И.В. Сагиров, А.Н. Соляник // Перспективи розвитку судноплавства в Азовському морі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2012 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2012. – С. 196 – 199.
 30. Суглобов В.В. Дослідження портових навантажувачів з метою підвищення експлуатаційної надійності та працездатності / В.В. Суглобов, Г.Г. Гаркуша, И.О. Нефедов // Університетська наука-2012: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Маріуполь: ПДТУ, 2012. – С. 142 – 144.
 31. Гаркуша Г.Г. Классификация и причины возникновения дефектов в деталях судовых механизмов и конструкциях / Г.Г. Гаркуша, М.Х. Соляник, О.В. Жерлицина // VII Міжнародна науково-практична Інтернет –конференція: «Альянс наук вчений – вченому», 15-16 березня 2012 р. – http://www.confcontact.com.
 32. Нечаев Г.И. Внедрения авторизованной информационной системы, как один из путей развития транспортной логистики / Г.И. Нечаев, Г.Г. Гаркуша, И.В. Сагиров, О.В. Жерлицина// Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики» 3-8 травня 2012, Крим:Євпаторія, 2013. – С. 96-98.
 33. Гаркуша Г.Г. Облачные технологии для мониторинга транспорта / Г.Г. Гаркуша, И.В. Сагиров // Ефективні шляхи розвитку морської галузі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31.05.2013 р., Маріуполь: АМІ ОНМА, 2013. – С. 43 – 45.
 34. Гаркуша Г.Г. Автоматизированная система организации учебного процесса / Г.Г. Гаркуша , П.В. Красько // Ефективні шляхи розвитку морської галузі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31.05.2013 р., Маріуполь: АМІ ОНМА, 2013. – С. 45 – 47.
 35. Гаркуша Г.Г. Анализ конструкцій стреловых систем и их влияния на энергопотрибление портальних кранов / Г.Г. Гаркуша, В.В. Суглобов, В.Т. Власов // Ефективні шляхи розвитку морської галузі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31.05.2013 р., Маріуполь: АМІ ОНМА, 2013. – С. 119 – 122.
 36. Гаркуша Г.Г. Внедрение автоматизированных информационных систем как один из путей развития транспортной логистики / Г.Г. Гаркуша, И.В. Сагіров, Г.І. Нечаев // Вісник СНУ ім. В. Даля № 6 (177), Луганск, 2012. – С. 28 – 32.
 37. Гаркуша Г.Г. Моделирование систем управления судном в пакете MATLAB-SIMULINK / Г.Г. Гаркуша, И.В. Сагиров // Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, 67 науково-технічна конференція 5-7 грудня 2012 р., Одеса 2012. – С. 18 – 22.
 38. Гаркуша Г.Г. Использование навигационного тренажера при обучении морских офицеров / Г.Г. Гаркуша, И.В. Сагиров // Матеріали 6 Всеукраїнського науково-методичного семінару 12 квітня 2013, Україна: Кривий ріг 2013. – С. 8 – 10.
 39. Гаркуша Г.Г. Повышение престижа морских профессий – как фактор повышения качества образования / Г.Г. Гаркуша, А.М. Гаркуша // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 травня 2013, Крим: Євпаторія, 2013. – С. 103 – 105.
 40. Винникова В.Г. Thermal efficiency system / В.Г. Винникова, И.В. Сагиров, В.А. Яременко // Ефективні шляхи розвитку морської галузі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31.05.2013 р., Маріуполь: АМІ ОНМА, 2013. – С. 55 – 57.
 41. Сухов Г.И. Мониторинг судов в акватории Азовского моря / Г.И. Сухов, О.В. Жерлицина // Ефективні шляхи розвитку морської галузі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31.05.2013 р., Маріуполь: АМІ ОНМА, 2013. – С. 47 – 52.
 42. Гаркуша Г.Г. Определение параметров движения объекта наблюдения в пакете Mathcad / Г.Г. Гаркуша, С.И. Володин, И.В. Сагиров // Сучасні тенденції морської освіти в умовах трансформації море господарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 30 травня 2014 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2014. – С. 29 – 33.
 43. Суглобов В.В. Повышение эксплуатационных качеств портальных кранов на стадии проектирования / В.В. Суглобов, Г.Г. Гаркуша, В.А. Михеев, Е.В. Ткачук // Сучасні тенденції морської освіти в умовах трансформації море господарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 30 травня 2014 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2014. – С. 143 – 148.
 44. Гаркуша Г.Г. Дистанционное обучение. Дидактические основы / Г.Г. Гаркуша, К.В. Ходарина, Е.Л. Самойленко // Сучасні тенденції морської освіти в умовах трансформації море господарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 30 травня 2014 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2014. – С. 171 – 173.
 45. Сагиров И.В. Технологии трехмерной печати / И.В. Сагиров, И.Э. Вагнер, Н.Н. Гулак // Сучасні тенденції морської освіти в умовах трансформації море господарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 30 травня 2014 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2014. – С. 40 – 46.
 46. Сагиров И.В. Роль систем поддержки принятия решений в морском судоходстве / И.В. Сагиров, Г.И. Сухов // Сучасні тенденції морської освіти в умовах трансформації море господарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 30 травня 2014 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2014. – С. 52 – 58.
 47. Сухов Г.И. Обучение навыкам работы с комплексной системой автоматизации / Г.И. Сухов, О.В. Жерлицина // Сучасні тенденції морської освіти в умовах трансформації море господарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 30 травня 2014 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2014. – С. 190 – 193.
 48. Зиновченко А.Н. Оценка косвенного измерения несимметрии напряжений в трёхфазных портових и судовых сетях / А.Н. Зиновченко //Сучасні тенденції морської освіти в умовах трансформації море господарського комплексу України: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 30 травня 2014 р. – Маріуполь, 2014. – С. 47 – 51.
 49. Лысый А.Ф. Интерактивные подготовленые курсы - как одна из форм підготовки к выботу профессии / А.Ф. Лысый, Г.Г. Гаркуша, К.В. Ходарина // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – К. Гнозис Тематичний випуск №31, том9(51), 2013. – С. 210-216.
 50. Гаркуша Г.Г. Эргатические системы в морском транспорте / Г.Г. Гаркуша, И.В. Сагиров // Морські перевезення та інформаційні технології в судноплавстві: науково-теоретична конференція 18-19 листопада .2014 р. – Одеса: ОНМА, 2014 – С. 109 – 112.
 51. Суглобов В.В. Розробка та впровадження програми автоматизованої оптимізації конструкції стрілових систем портальних кранів для зменшення енергоспоживання механізмів / В.В. Суглобов // Звіт з держбюджетної НДР за темою 8(13). – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – С. 111.
 52. Суглобов В.В. Розробка та впровадження програми автоматизованої оптимізації конструкції стрілових систем портальних кранів для зменшення енергоспоживання механізмів / В.В. Суглобов // Анотований звіт з держбюджетної НДР за темою 8(13). – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – С. 9.
 53. Суглобов В.В. Проблемы эксплуатации мостовых кранов и возможные пути их решения / В.В. Суглобов // Университетская наука-2015: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 18-22 травня 2015 р. –Маріуполь: ПДТУ, 2015. – С. 50 – 52.
 54. Власов В.Т. Влияние некоторых дефектов в сталях на прочность деталей / В.Т. Власов, И.В. Сагиров, О.В. Жерлицина // Университетская наука-2015: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 18-22 травня 2015 р. –Маріуполь: ПДТУ, 2015. – С. 64 – 66.
 55. Гаркуша Г.Г. Особенности подготовки реплик для просвечивающей электронной микроскопии / Г.Г. Гаркуша, О.В. Жерлицина, И.В. Сагиров // Актуальні питання освіти, підготовки та працевлаштування фахівців морської галузі: матеріали науково-технічної конференції 29 травня 2015 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2015. – С. 183-187.
 56. Зиновченко А.Н. Погрешности изменения несимметрии трехфазных напряжений методом многофазного выпрямления / А.Н. Зиновченко // Актуальні питання освіти, підготовки та працевлаштування фахівців морської галузі: матеріали науково-технічної конференції 29 травня 2015 р. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2015. – С. 188-194.
 57. Суглобов В.В. Оценка технического состояния металлоконструкций грузоподъемных кранов / В.В. Суглобов, Г.Г. Гаркуша, В.Т. Власов, Ю.Г. Сагиров // Актуальні питання освіти, підготовки та працевлаштування фахівців морської галузі: матеріали науково-технічної конференції 29 травня 2015. – Маріуполь: АМІ ОНМА, 2015. – С. 202-205.
 58. Garkusha G.G. Education as factor of development of modern society / G.G. Garkusha, L.M. Belkina // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) pedagogika. № 2, 2015. – Р. 15-17.
 59. Пат. № 106960 Украина, МПК G09B 5/06, G09B 7/04. Спосіб індивідуального навчання за допомогою комп’ютера / А.Н. Зиновченко – № 201512073; заявл. 04.12.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9.
 60. Гаркуша Г.Г. Интеллектуальное компьютерное приложение «Виртуальная интерактивная лекция» / Г.Г. Гаркуша, А.Н. Зиновченко // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2015. – № 31. – С. 203 – 209.
 61. Власов В.Т. Моделирование усталостного разрушения деталей судов на примере гребных валов / В.Т. Власов, И.В. Сагиров, О.В. Жерлицина // Университетская наука - 2016: матеріали міжнародної науково-технічної конференції 19-20 травня 2016 р. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – С. 60.
 62. Гаркуша Г.Г. Программы с искусственным интеллектом на конференции F8 2016 года / Г.Г. Гаркуша, И.В. Сагиров // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 49 – 51.
 63. Сагиров И.В. Новые ИТ-технологии на выставке СеВІТ / И.В. Сагиров, С.И. Володин // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 52 – 56.
 64. Суглобов В.В. Анализ видов машин непрерывного транспорта, используемых в морских и речных портах / В.В. Суглобов, Г.Г. Гаркуша, П.А. Гринько, В.Т. Власов // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 224 – 229.
 65. Гаркуша Г.Г. Использование электронной микроскопии в исследовании изломов деталей судов / Г.Г. Гаркуша, О.В. Жерлицина, И.В. Сагиров // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 р. – Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 243 – 249.

 

ІІІ. Робота зі студентами

16-20.04.2012 р. студенти 3-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» Любов Н.А., Негодова А. В. , Пархоменко С. А. під керівництвом доц. Вінніковой В. Г. взяли участь у VIII Міжнародній олімпіаді студентів вузів з теоретичної механіки, проведеної в Білорусі , р. Гомель.

22-25.04.2013 р. студенти 1-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» Воробйов Л. С., Шевцов М. В., Гордєєв В.Л. під керівництвом доц. Вінніковой В. Г. взяли участь у ІХ Міжнародній олімпіаді студентів вузів з теоретичної механіки, проведеної в Білорусі , р. Гомель.

22.10.2013 р. на кафедрі відбулася наукова студентська конференція «3-D технології», в якій взяли участь студенти інституту.

З 01.09.2013 р. по 31.12.2014 р. кафедра підписала угоду про співпрацю з механіко-машинобудівний факультет ПДТУ, яка передбачає здійснення наукового проекту «Розробка і впровадження автоматизованої програми оптимізації конструкцій стрілових систем портальних кранів для зменшення енергоспоживання механізмів».

У період 2015-2016 навчального року викладачі кафедри разом зі студентами взяли участь у 15 науково-практичних конференціях, а також проводилися олімпіади з основних дисциплін кафедри:

1. Міжкафедральна конференція «Освіта, як фактор розвитку інтелектуально-морального потенціалу особистості та сучасного суспільства» Гаркуша Г.Г., Сагіров І.В., Ковальчук Т.В., Бєлкіна Л.М., Самойленко Я.В. жовтень 2015 р. Учасники: Галко Н., Волканов В., Лукін Н., Луковніков С., Арєстов Н., Забарющая А., Косаренко В., Вагнер В., Кузоятова Т., Качан А., Дмитрієв Н., Лемешев П.

2. Олімпіада з дисципліни «Інформаційні технології». Гаркуша Г.Г., Сагіров І.В., Володін С.І., листопад 2015 р. Учасники: Арєстов М., Літвінов Д., Тіхонов Д., Андріков А., Поляков Р.

3. Круглий стіл з дисципліни «Матеріалознавство і технологія матеріалів» Гаркуша Г.Г., Жерліцина О.В., Сагіров І.В., Полєхіна А.О., грудень 2015 року. Учасники: Кокаш В., Дмитрієв Н., Огурцов Н., Попов В., Сеідов Р., Лепорський С., Лемешов П., Лавріновський Я.

4. Всеукраїнська студентська наукова конференція «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства», 4 листопада 2016 р., м. Херсон. Керівник: Зиновченко О.М. Учасники: Швець О.А., Кузоятова Т.Н.

5. Міжкафедральна олімпіада з дисципліни «Фізика», 10 листопада 2016 р. Керівники: Гаркуша Г.Г., Віннікова В.Г., Сагіров І.В., Жерліцина О.В. Учасники: Дмітрієв Н., Сєідов Р., Лепорський С., Яковлєв А., Качан А., Свинцов А., Єфіменко А., Ємельянов С.

6. Міжкафедральна конференція з дисципліни «Фізика», 10 листопада 2016 р. Керівники: Гаркуша Г.Г., Віннікова В.Г., Сагіров І.В., Жерліцина О.В. Учасники: Дмітрієв Н., Сєідов Р., Попов В., Дунаєв Д., Носко А., Божинський О., Ільчук М., Тіхонов О., Вакула В., Шевляков В.