logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 21, 2017
sitemap

Правила прийому - Денна форма навчання

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ"

 оголошує прийом на 2017-2018 навчальний рік

на базі повної загальної середньої освіти для отримання

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальностями:

271 "Річковий та морський транспорт", спеціалізації:

1. «Судноводіння»
2. «Експлуатація суднових енергетичних установок»

073 "Менеджмент", спеціалізація:

3. «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)

До заяви про прийом в АМІ НУ "ОМА" абітурієнти додають:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень в оригіналі або його завірену копію (копія завіряється за оригіналом інститутом або нотаріально) і додаток до нього;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірену копію), виданий у 2016 р. або/та 2017 р., з математики, української мови та літератури і третього предмету (англійської мови або фізики – для спеціальності «Річковий та морський транспорт», англійської мови або історії України – для спеціальності «Менеджмент»);
 • медичну довідку за формою 086-о (оригінал або копію, завірену медичною установою) та копію карти щеплень (ф. 063);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • дві копії паспорта (перша, друга сторінки та сторінка з дійсною реєстрацією) або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта;
 • дві копії довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • копії документів, що підтверджують спеціальне право вступника на участь у конкурсі відповідно до п. 2.3 Правил прийому до АМІ НУ «ОМА»* (за наявності);
 • 2 картонні швидкозшивачі, 2 конверти без марки.

* Спеціальні права на участь у конкурсному відборі (згідно з п. 2.3 Правил прийому)

1. Право на зарахування за співбесідою мають особи:

 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у т.ч. ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

2. Право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 р. або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 р. мають:

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2008 р. № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.03.2008 р. за № 189/14880;
 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30.11.2016 р.;
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 01.01.2017 р.

3. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01.01.2017 р., мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21.06.2016 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2016 р. за №  907/29037.

Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних випробувань), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН України; слухачам підготовчих курсів АМІ НУ «ОМА»), помножених на вагові коефіцієнти.

Прийом заяв, проведення вступних іспитів, а також зарахування до складу курсантів інституту проводиться у такі терміни:

Прийом заяв Вступні іспити Строки вибору вступниками місця навчання Зарахування
12-26.07.2017 р. до 18.00 --

держзамовлення05.08.2017 р. до 12.00;

за кошти фізичних та юридичних осіб 10.08.2017 р.

за держзамовленням07.08.2017 р. до 12.00;

за кошти фізичних і юридичних осіб - 11.08.2017 р.

12–20.07.2017 р. до 18.00

(для осіб п. 2.3)

21–26.07.2017 р.

 

ВАЖЛИВО! Для запобігання випадкам невідповідності стану здоров’я осіб, що подають документи для вступу на плавальні спеціальності, вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. та Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.1996 р., № 347, вступникам рекомендується пройти професійний медичний огляд до початку подачі документів. За бажанням вступника, медичний огляд можна пройти за місцем проживання, чи у будь-якому медичному закладі (особливо звертаємо увагу осіб, які планують навчатися за спеціалізацією «Судноводіння»), на здатність розрізняти кольори). Довідка з професійного медичного огляду до приймальної комісії не подається.