logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 21, 2017
sitemap

Правила прийому - Заочна форма навчання

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ"

оголошує прийом на 2017-2018 навчальний рік

на базі повної загальної середньої освіти для отримання

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальностями:

271 "Річковий та морський транспорт", спеціалізації:

1. «Судноводіння»
2. «Експлуатація суднових енергетичних установок»

073 "Менеджмент", спеціалізація:

3. «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видими економічної діяльності)


До заяви про прийом в АМІ НУ "ОМА" абітурієнти додають:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень в оригіналі або його завірену копію (копія завіряється за оригіналом інститутом або нотаріально) і додаток до нього;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірену копію), виданий у 2016 або/та 2017 р., з математики, української мови та літератури і третього предмету (англійської мови або фізики – для спеціальності «Річковий та морський транспорт», англійської мови або історії України – для спеціальності «Менеджмент»);
 • медичну довідку за формою 086-о (оригінал або копію, завірену медичною установою). Особи, які працюють на морських та річкових суднах, при вступі мають право замість медичної довідки за формою 086-о надати оригінали чинних морських медичних документів та наркологічних тестів;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • дві копії паспорта (перша, друга сторінки та сторінка з дійсною реєстрацією) або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта;
 • дві копії довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • копії документів, що підтверджують спеціальне право вступника на участь у конкурсі відповідно до п. 2.3 Правил прийому до АМІ НУ «ОМА»* (за наявності);
 • 2 картонні швидкозшивачі, 2 конверти без марки.

* Спеціальні права на участь у конкурсному відборі (згідно з п. 2.3 Правил прийому)

1. Право на зарахування за співбесідою мають особи:

 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у т.ч. ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

2. Право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 р. або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 р. мають:

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2008 р. № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.03.2008 р. за № 189/14880;
 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30.11.2016 р.;
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 01.01.2017 р.

3. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01.01.2017 р., мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21.06.2016 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2016 р. за № 907/29037.

Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних випробувань), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН України; слухачам підготовчих курсів АМІ НУ «ОМА»), помножених на вагові коефіцієнти.

Згідно зі змінами до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році вступ на заочну форму навчання відбуватиметься у такі терміни:

Етапи вступної компанії Дати
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів з 29.06.2017 р. до 1800 25.07.2017 р.
Прийом заяв (в електронному вигляді) та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО з 12.07.2017 р. до 1800 26.07.2017 р.
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів, що проводить АМІ НУ «ОМА» з 12.07.2017 р. до 1800 20.07.2017 р.
Строки проведення АМІ НУ «ОМА» співбесіди 21-23.07.2017 р.
Строки проведення АМІ НУ «ОМА» вступних іспитів 21-26.07.2017 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування 17.08.2017 р.
Строки вибору вступниками місця навчання (подача оригіналів документів) закінчується о 1700 01.09.2017 р.
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – 05.09.2017 р.